Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Dokmanović i Furundžija, oba suđenja će se završiti sljedeće sedmice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 18. jun 1998.
CC/PIU/325tPredmeti Dokmanović i Furundžija, oba suđenja će se završiti sljedeće sedmice

Pretresno vijeće u predmetu Furundžija će saslušati završe riječi u ponedjeljak, 22. juna počevši od 8:30 sati.

U predmetu Dokmanović, završne riječi će biti saslušane na kraju sedmice, najvjerovatnije počevši od četvrtka, 25. juna.


1. Predmet Furundžija

Informacije o predmetu

Prema optužnici, Anto Furundžija (rođen u Travniku 8. jula 1969.) je tokom rata bio komandant specijalne jedinice u okviru HVO-a pod nazivom “Džokeri” i djelovao je iz štaba “Džokera” ("Bungalov") u Vitezu. On se tamo nalazio 15. maja 1993. ili otprilike tog dana da bi ispitivao zatočenike koje je zlostavljao jedan drugi pripadnik “Džokera”. Anto Furundžija je bio prisutan dok je jedna zatočenica seksualno napastvovana i nije učinio ništa da zaustavi ili suzbije takvo ponašanje.

Optuženog su uhapsili pripadnici snaga SFOR-a 18. decembra 1997. godine i on je prebačen u Pritvorsku jedincu MKSJ-a. Tokom svog prvog stupanja pred sud 19. decembra 1997. godine Anto Furundžija je izjavio da nije kriv.

Suđenje je počelo 8. juna 1998. godine pred Pretresnim vijećem u sastavu: sudija Mumba (predsjedavajuća), sudija Cassese i sudija May.

Optužnicom se Anto Furundžija tereti po dvije tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja za mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, za svoje navodno kriminalno ponašanje.

Suđenje Furundžiji u brojkama (stanje na dan 17. juna 1998.)

Trajanje suđenja

Broj dana izvođenja dokaza tužilaštva: 4

Broj dana izvođenja dokaza odbrane: 2

Svjedoci

Broj svjedoka tužilaštva: 6

Broj svjedoka odbrane: 2 (1 vještak)

Dokazni predmeti

Dokazni predmeti tužilaštva: 4

Dokazni predmeti odbrane: 16

Transkript

(Približni broj strana): 700

2. Predmet Dokmanović

Informacije o predmetu

Prema optužnici, Slavko Dokmanović (rođen 14. decembra 1949.) bio je predsjednik opštine Vukovar u novembru 1991. godine, kada su pripadnici JNA i srpskih paravojnih jedinica iz vukovarske bolnice izveli otprilike 260 muškaraca, koji su kasnije prebačeni u grupama na jednu lokaciju u blizini Ovčare gdje su usmrćeni hicima iz varenog oružja.

Slavka Dokmanovića su uhapsile snage UNTAES-a on 27. juna 1997. godine i prebačen je u Haag. On se 4. jula 1997. godine izjasnio da nije kriv. Suđenje je počelo 19. januara 1998. pred Pretresnim vijećem u sastavu: sudija Cassese (predsjedavajući), sudija May i sudija Mumba.

Optužnicom se Slavko Dokmanović tereti po dvije tačke za teške povrede Ženevskih konvencija, po dvije tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja i po dvije tačke za zločine protiv čovječnosti.

Suđenje Dokmanoviću u brojkama (stanje na dan 17. juna 1998.)

Trajanje suđenja

Broj dana izvođenja dokaza tužilaštva: 16

Broj dana izvođenja dokaza odbrane: 12

Svjedoci

Broj svjedoka tužilaštva: 35

Broj svjedoka odbrane: 35

Dokazni predmeti

Broj dokaznih predmeta tužilaštva: 212

Broj dokaznih predmeta odbrane: 148

Transkript

(Približni broj strana): 3900
 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu