Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Zahtjev optuženog za odbacivanje optužnice i puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 27. maj 1998.
CC/PIO/318tPredmet Furundžija: Zahtjev optuženog za odbacivanje optužnice i puštanje na slobodu

Branilac optuženog Ante Furundžije je 21. maja 1998. godine podnio zahtjev Pretresnom vijeću da odbaci tačke 13 i 14 optužnice na osnovu toga što te dvije tačke – mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje – nisu obuhvaćene članom 3 Statuta, pod naslovom "kršenja zakona i običaja ratovanja".

Prvobitnom optužnicom, podignutom 10. novembra 1995, Anto Furundžija se teretio po tri tačke – jednoj tački za teške povrede Ženevskih konvencija (tačka 12), i dvije tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja, mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje (tačke 13 i 14) – za svoje kažnjivo ponašanje.

Pretresno vijeće IIbis je 13. marta izdalo nalog kojim je tužilaštvu odobreno da povuče tačku 12 optužnice.

Kao posljedica ovoga, optuženi se teretio po tačkama 13 i 14.

Argumenti optuženog

Prema optuženom, "[Međunarodni] sud nema stvarnu nadležnost nad tačkama 13 i 14 […] jer zločini za koje se Ante Furundžija tereti – mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje – nisu obuhvaćeni članom 3 Statuta [Međunarodnog suda]".

Optuženi je izjavio da, prema njegovom mišljenju, u vezi sa mučenjem, da "tačka 13 optužnice mora biti odbačena jer je mučenje teška povreda Ženevskih konvencija za koju se može krivično goniti isključivo po članu 3 Statuta Međunarodnog suda". Dodao je da "zločin silovanja povlači jedno komplikovanije pitanje. […] Pitanje po kojem Pretresno vijeće treba da riješi je, međutim, da li se za silovanje može krivično goniti kao za tešku povredu po Ženevskim konvencijama. Ukoliko je silovanje teška povreda Ženevskih konvencija, onda, prema predmetu Tadić, za to se ne može krivično goniti po članu  3 Statuta […] jer se za teške povrede može krivično goniti isključivo po članu 2".

Kao posljedica zatraženog odbacivanja tačaka 13 i 14 optužnice, jedinih dvaju tačaka za koje se optuženi tereti, branilac je zatražio da se "Ante Furundžija odmah pusti iz pritvora ".

Podsjetnik

Pretresno vijeće će donijeti odluku po ovom zahtjevu optuženog nakon što tužilaštvo na njega odgovori.

Početak suđenja optuženom Anti Furundžiji zakazan je za ponedjeljak, 8. juna u 9:30 sati.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu