Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević, okvirni datum početka suđenja zakazan za 6. jul 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 15. maj 1998.
CC/PIU/316tPredmet Kovačević, okvirni datum početka suđenja zakazan za 6. jul 1998.

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija May, predsjedavajući, sudija Cassese i sudija Mumba) izdalo je 13. maja nalog kojim je određen okvirni datum početka suđenja optuženom Milanu Kovačeviću, za ponedjeljak, 6. jul 1998. u 10:00 sati.

Pretresno vijeće II je 14. maja takođe donijelo odluku kojom je odbacilo zahtjev tužilaštva za spajanje optužnica i istovremeno izvođenje dokaza u predmetima protiv Kovačevića, Kvočke i Radića i Žigića.

Tužilaštvo je u svom podnesku tvrdilo da su "sve optužnice […] zasnovane na istim činjenicama, pošto sudski proces predstavlja traženje istine, činjenice objelodanjene u procesu istovremenog izvođenja dokaza odnose se na sve optužene". Tužilaštvo je takođe tvrdilo da bi "odvojena suđenja […] imala negativne efekte na zdravlje, dobrobit i bezbjednost svjedoka optužbe […] ".

Branioci optuženog Kovačevića su se usprotivili ovom zahtjevu na osnovu toga što se "zločin genocida, za koji je optužen Milan Kovačević, […] razlikuje od zločina za koje se terete ostali optuženi […], te bi istovremeno izvođenje dokaza protiv […] optuženih dovelo do sukoba interesa u njihovim odbrambenim strategijama, što bi u znatnoj mjeri išlo na štetu prava optuženih na pravično suđenje".

Iznoseći razloge zbog kojih je odbacilo zahtjev za spajanje predmeta, Pretresno vijeće je prvo napomenulo da "bi nalog za istovremeno izvođenje dokaza značio nalaganje zajedničkog suđenja za svu četvoricu optuženih". Po mišljenju Vijeća, ovo nije opravdano jer "pravac koji tužilaštvo traži može da dovede u pitanje prava optuženih na pravično suđenje, jer može dovesti do sukoba interesa između optuženih u izvođenju njihove odbrane. Nadalje, Vijeće je izjavilo da bi "odobravanje ovog zahtjeva […] dovelo do kršenja prava optuženog Milana Kovačevića na ekspeditivno suđenje […]."
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu