Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević, Pretresno vijeće će saslušati argumente o zahtjevu tužilaštva za spajanje predmeta u ponedjeljak, 11. maja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag,7. maj 1998.
CC/PIO/313tPredmet Kovačević, Pretresno vijeće će saslušati argumente o zahtjevu tužilaštva za spajanje predmeta u ponedjeljak, 11. maja

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija May, predsjedavajući, sudija Cassese i sudija Mumba) saslušaće u ponedjeljak, 11. maja 1998. u 10:00 sati argumente u vezi s zahtjevom koji je podnijelo tužilaštvo za spajanje predmeta protiv optuženih i istovremeno izvođenje dokaza u predmetima protiv Kovačevića, Kvočke i Radića i Žigića. Odluka vijeća će odrediti da li će suđenje Kovačeviću početi 11. maja, kao što je prvobitno zakazano.

Kontekst

Optužnica protiv Milana Kovačevića podignuta je 13. marta 1997. godine i tereti ga za saučesništvo u genocidu, zbog njegove uloge u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje. Optuženi je prebačen u Haag 11. jula 1997. godine. Izjasnio se da nije kriv 30. jula 1997. godine.

Miroslav Kvočka i Mladen Radić su dvojica od 19 optuženih imenovanih u optužnici protiv Meakića i drugih koju je MKSJ podigao 13. februara 1995. Obojica optuženih su bili na rukovodećim pozicijama u logoru Omarska i individualno se terete po tri tačke za zločine protiv čovječnosti, četiri tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja i četiri tačke za teške povrede Ženevskih konvencija. Obojica su prebačeni na MKSJ 9. aprila 1998. godine i izjasnili su se da nisu krivi 14. aprila 1998. godine.

Zoran Žigić je imenovan u dvije optužnice – Meakić i drugi i Sikirica i drugi (podignute 21. jula 1995.) za svoje navodno ponašanje u logorima Omarska i Keraterm. Tereti se po brojnim tačkama za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja i teške povrede Ženevskih konvencija. Tokom svog prvog stupanja pred sud, 20. aprila 1998. godine, Žigić se izjasnio da nije kriv po 54 tačke optužnice.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu