Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladen Naletilić je prebačen iz Zagreba u Den Haag

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

TAJNIŠTVO

 

Den Haag, 21. ožujka 2000.
JL/P.I.S./480-t

MLADEN NALETILIĆ JE PREBAČEN
IZ ZAGREBA U DEN HAAG

Danas, u utorak 21. marta 2000., Mladen Naletilić zvani "Tuta" prebačen je iz Zagreba u pritvor pri Međunarodnom sudu u Den Haagu. Mladen Naletilić je optužen zajedno s Vinkom Martinovićem zvanim "Štela" istom optužnicom.

Prebacivanje Mladena Naletilića iz pritvora u Zagrebu na Sud odgađano je zbog njegovih zdravstvenih problema. Međutim, pošto ga je 24. i 25. veljače 2000. pregledao neovisan liječnički tim, ocijenjeno je da je sposoban za putovanje pod uvjetom da postoji odgovarajući medicinski nadzor.

Mladen Naletilić rođen je 1. prosinca 1946. u Širokom Brijegu, u Bosni i Hercegovini. Vinko Martinović rođen je 21. rujna 1963. u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Martinović je uhićen u Hrvatskoj 26. veljače 1997. i prebačen na Međunarodni sud 9. kolovoza 1999. Na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem 12. kolovoza 1999., Martinović se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Prvo pojavljivanje Mladena Naletilića pred Sudom tek će biti najavljeno.

Otpužnica (Tuta i Štela)

Činjenični navodi

U optužnici, koja je potvrđena 21. prosinca 1998., općenito se navodi da su 1993. specijalna jedinica Kažnjenička bojna (KB), i ostale jedinice vojske Republike Hrvatske (HV) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), napale sela, naročito ona koja se nalaze u općinama Jablanica i Mostar, te protjerivale i prisilno preseljavale civile bosanske Muslimane, hapsile odrasle muškarce bosanske Muslimane, te uništavale imovinu bosanskih Muslimana i razorile džamiju u Sovićima.

Od travnja 1993. pa najmanje do siječnja 1994., bosanski Muslimani i ratni zarobljenici u nadležnosti Naletilića i Martinovića, zatočeni su u zatočenički centar u Heliodromu, i u bazu jedinice pod zapovjedništvom Martinovića, po imenu ATG "Mrmak", koja je bila podređena KB, a kasnije je preimenovana u "Vinko Škrobo".

Navodi se da su Naletilić, Martinović i njihovi potčinjeni opetovano mučili zatočene bosanske Muslimane tijekom njihova zatočenja. Bosanskim Muslimanima su hotimično nanošene teške tjelesne i duševne patnje radi dobivanja informacija, kažnjavanja, odmazde zbog nepovoljnog razvoja događaja na bojišnici, zastrašivanja, ili pak zbog njihove etničke pripadnosti ili vjere. U optužnici se također navodi da su negdje od svibnja 1993. i barem do siječnja 1994., zatočenici odvođeni na linije sukoba gdje su korišteni kao živi štit te prisiljavani da izvršavaju razne opasne zadatke za vojnu podršku HV-a i HVO-a.

U optužnici se navodi da su u predmetnom razdoblju optuženici bili na sljedećim položajima:

Mladen Naletilić bio je zapovjednik KB, koju je sam osnovao 1991. godine. KB se sastojala od nekih 200 do 300 vojnika raspoređenih u nekoliko podjedinica koje su se zvale ATG ili ATJ (anti teroristička grupa ili jedinica) i čija su sjedišta bila u okolici Mostara.

Vinko Martinović je bio zapovjednik podjedinice ATG "Mrmak" i podređen Mladenu Naletiliću.

Točke optužnice

U optužnici se optuženici terete na osnovi individualne krivične odgovornosti (članak 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i na osnovi krivične odgovornosti nadređenog (članak 7(3) Statuta) za:

zločine protiv čovječnosti (članak 5 - progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi; nečovječna djela; ubojstvo; mučenje),

teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (članak 2 - nečovječno postupanje, hotimično lišavanje života, hotimično nanošenje teških patnji ili ozbiljnih povreda tijela ili zdravlja; protupravno premještanje civila; opsežno razaranje imovine), i

kršenje ratnih zakona i običaja (članak 3 - okrutno postupanje, prisilni rad, ubojstvo, bezobzirno uništavanje koje nije uvjetovano vojnom nuždom, pljačka javne ili privatne imovine, zauzimanje, razaranje ili hotimično oštećivanje institucija namijenjenih religiji).

Suđenje

Predmet Naletilić i Martinović je u predraspravnoj fazi, a datum početka suđenja još nije utvrđen.

Raspravno vijeće I:

predsjedavajući sudac Almiro Rodrigues, Portugal
sudac Fouad Riad, Egipat
sutkinja Patricia Wald, Sjedinjene Američke Države

Tužiteljstvo:

g. Franck Terrier
g. Vasili Poriouvaev

Obrana:

g. Branko Šerić

*****