Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Rodrigues potvrdio optužnicu protiv Slobodana Miloševića za zločine počinjene u Hrvatskoj

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VEĆA
 

Hag, 9. oktobra
2001.

JL/P.I.S./627-t


SUDIJA RODRIGUES
POTVRDIO OPTU
ŽNICU PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA

ZA ZLOČINE POČINJENE U HRVATSKOJ


U ponedeljak,
8. oktobra 2001. sudija Almiro Rodrigues je potvrdio optužnicu u kojoj
se Slobodan Milošević tereti za zločine počinjene u Hrvatskoj
u periodu koji je trajao najmanje od 1. avgusta 1991. do juna 1992. Tužilac
MKSJ-a Carla Del Ponte podnela je 27. septembra 2001. optužnicu na potvrdu
sudiji Rodriguesu.


U optužnici, koja
je potvrđena 8. oktobra 2001. navodi se da je najmanje od 1. avgusta
1991. pa do juna 1992. Slobodan Milošević učestvovao u zajedničkom
zločinačkom poduhvatu. Svrha tog poduhvata bila je da se prisilno
ukloni većina hrvatskog i ostalog nesrpskog stanovništva otprilike
sa jedne trećine teritorije Republike Hrvatske, područja za koje
je on planirao da postane deo nove države pod srpskom dominacijom. To
područje se sastojalo od onih oblasti koje su srpske vlasti zvale
"Srpska autonomna oblast (SAO) Krajina","SAO Zapadna Slavonija"
i "SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem" (koje su srpske vlasti
nakon 19. decembra 1991. nazivale zajedničkim imenom "Republika
Srpska Krajina (RSK)") i "Dubrovačka republika".


U optužnici se
navodi da su tokom gorenavedenog perioda srpske snage, koje su se sastojale
od jedinica Jugoslovenske narodne armije (JNA), lokalne Teritorijalne
odbrane (TO), jedinica TO iz Srbije i Crne Gore, policijskih jedinica
lokalnog i Ministarstva unutrašnjih poslova na potvrdu (MUP), kao i paravojnih
jedinica, napale i preuzele kontrolu nad gradovima, selima i naseljima
na gorenavedenim područjima. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage
u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima su uspostavile režim progona koji
je zamišljen tako da istera Hrvate i ostale civile nesrpske nacionalnosti
sa tih područja.


Taj režim je uključivao
istrebljivanje, hotimično lišavanje života ili ubistvo više stotina
Hrvata i drugih civila nesrpske nacionalnosti, uključujući i žene
i starije osobe, deportaciju i prisilno premeštanje 170.000 Hrvata i drugih
civila nesrpske nacionalnosti i hapšenje i protivpravno zatočenje
ili zatvaranje pod nečovečnim uslovima više hiljada Hrvata i drugih
civila nesrpske nacionalnosti. Kao rezultat toga, skoro celo hrvatsko
i drugo civilno stanovništvo nesrpske nacionalnosti je prisilno uklonjeno,
deportovano ili ubijeno na području "Srpske autonomne oblasti
(SAO) Krajina", "SAO Zapadna Slavonija" i "SAO Slavonija,
Baranja i Zapadni Srem".


Pored toga, javna
i privatna svojina na svim relevantnim područjima je namerno i bezobzirno
uništavana i pljačkana, uključujući stambene, verske, istorijske
i kulturne objekte.


U optužnici se
navodi da je u relevantnom periodu Slobodan Milošević bio predsednik
Srbije i da je kao takav, imao efektivnu kontrolu nad ili znatan uticaj
na učesnike zajedničkog zločinačkog poduhvata i, da je
sam ili u sprezi sa drugima, efektivno kontrolisao ili znatno uticao na
postupke Saveznog predsedništva Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije (SFRJ) i, kasnije, Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), MUP-a
Srbije, JNA i osoblja TO pod srpskim vođstvom na relevantnim područjima,
kao i na grupe srpskih dobrovoljaca.


Optužbe


Slobodan Milošević
se u optužnici, na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta) i odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta) tereti
za:


teške povrede Ženevskih konvencija
iz 1949. (član 2 - hotimično lišavanje života; protivpravno
zatočenje; mučenje; hotimično nanošenje velikih patnji;
protivpravna deportacija ili premeštanje; uništavanje i oduzimanje imovine
širokih razmera koje nije opravdano vojnom nuždom, a izvedeno je protivpravno
i bezobzirno),

kršenja zakona i običaja
ratovanja (član 3 - ubistvo; mučenje; okrutno postupanje; bezobzirno
razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom; uništavanje
ili hotimično nanošenje štete istorijskim spomenicima i ustanovama
namenjenim obrazovanju i religiji; pljačkanje javne ili privatne
imovine; napadi na civilno stanovništvo; protivpravni napadi na civilne
objekte), i

zločini protiv čovečnosti
(član 5 - progoni na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi; istrebljivanje;
ubistvo; zatvaranje; mučenje; nehumana dela; deportacija; nehumana
dela (prisilno premeštanje)).

*****