Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obelodanjen kompletan sadržaj optužnice "Dubrovnik"

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 2. oktobar 2001.

JL/P.I.S./625-t


OBELODANJEN KOMPLETAN
SADRŽAJ OPTUŽNICE "DUBROVNIK"


Drugog oktobra 2001.
godine, na zahtev tužioca Carle Del Ponte sudija Patricia Wald je
izdala nalog da se javnosti obelodani sadržaj optužnice "Dubrovnik".
Optužnica, koja je ranije bila predmet naloga o ograničenom obelodanjivanju
javnosti, potvrđena je 27. februara 2001.


OSNOVNI PODACI O
OPTUŽNICI , OPTUŽENIMA I OPTUŽBAMA


Ćinjenični navodi


U optužnici, potvrđenoj
27. februara 2001. navodi se da su 1. oktobra 1991. godine snage Jugoslovenske
narodne armije (JNA) pod komandom Pavla Strugara, Miodraga Jokića,
Milana Zeca i Vladimira Kovačevića napale na dubrovačku regiju
u Hrvatskoj iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i sa Jadranskog mora. Cilj
napada je bilo obezbeđivanje kontrole nad onim delovima Hrvatske koji
su trebali da uđu u sastav takozvane "Dubrovačke Republike".
Cilj JNA i vlada Srbije i Crne Gore bio je da se to područje izdvoji
iz Hrvatske i pripoji Srbiji/Crnoj Gori i drugim oblastima u Hrvatskoj
i Bosni koje je trebalo da potpadnu pod kontrolu Srba.


Tvrdi se da su od 1.
oktobra 1991. do 31. decembra 1991. snage JNA ubile i ranile veliki broj
civila u gradu Dubrovniku i okolini u protivpravnom granatiranju. Pored
toga, ove snage su sistematski pljačkale javnu, privrednu i privatnu
imovinu u područjima oko Dubrovnika koja su kasnije potpala pod njihovu
kontrolu, te uništavali javne, privredne i verske objekte, kao i stambene
objekte.


U elaboratu koji je
izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji s UNESCO-m,
utvrđeno je da su 1991. i 1992. godine od 824 zgrade u Starom gradu
projektilima pogođene 563 (ili 68,33%). Vatrom je u potpunosti uništeno
devet zgrada. Godine 1993. Institut za obnovu Dubrovnika je u saradnji
s UNESCO-m procenio ukupne troškove restauracije javnih zgrada i privatnih
kuća, verskih objekata, ulica, trgova i fontana, te bedema, gradskih
vrata i mostova procenjeni na 9.657,578 američkih dolara. Do kraja
1999. godine potrošeno je preko 7.000,000 američkih dolara na
restauraciju, a očekuje se da će taj projekt trajati do 2003.
godine.


Prema navodima optužnice,
optuženi su bili u relevantnim periodu na sledećim položajima:


U oktobru 1991, Pavle
Strugar
je imenovan za komandanta 2. operativne grupe, koju je JNA
formirala da bi sprovela vojnu kampanju na području Dubrovnika u Hrvatskoj.


Miodrag Jokić
je 1991. unapređen u čin vice-admirala, a krajem iste godine imenovan
je za komandanta 9. vojnopomorskog sektora (Boka Kotorska) (dalje u tekstu:
9. VPS).


Milan Zec je 1991.
imao čin kapetana bojnog broda i bio je načelnik štaba 9.
VPS, glavni zamenik Miodraga Jokića.


Vladimir Kovačević
je u jesen 1991. godine imenovan za komandanta 3. bataljona Trebinjske
brigade JNA. Ta jedinica je izdvojena iz brigade za potrebe vojne kampanje
u Dubrovniku i prepotčinjena direktno komandi 9. VPS.


Optužbe


U optužnici se optuženi
terete za sledeća dela:


Pavle Strugar, na
osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog
suda) i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3)) tereti
se za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3-ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravni napadi na civilne
objekte, uništavanje ili hotimičnom nanošenje štete
ustanovama namenjenim religiji i istorijskim spomenicima, uništavanje
i oduzimanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom
nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno, bezobzirno razaranje
sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje
ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju
ili religiji, pljačkanje javne ili privatne imovine.

Miodrag Jokić,
na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta
Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog (član
7(3)) tereti se za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 - ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravni napadi na civilne
objekte, uništavanje ili hotimičnom nanošenje štete
ustanovama namenjenim religiji i istorijskim spomenicima, uništavanje
i oduzimanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom
nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno, bezobzirno razaranje
sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje
ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju
ili religiji, pljačkanje javne ili privatne imovine.

Milan Zec, na osnovu
individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog
suda) tereti se za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 - ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravni napadi na civilne
objekte, uništavanje ili hotimičnom nanošenje štete
ustanovama namenjenim religiji i istorijskim spomenicima, uništavanje
i oduzimanje imovine širokih razmera koje nije opravdano vojnom
nuždom, a izvedeno je protivpravno i bezobzirno, bezobzirno razaranje
sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje
ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim obrazovanju
ili religiji, pljačkanje javne ili privatne imovine.

Vladimir Kovačević,
na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta
Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog (član
7(3)) tereti se za:


kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 - ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravni napadi na civilne
objekte, uništavanje ili hotimičnom nanošenje štete
ustanovama namenjenim religiji i istorijskim spomenicima.

*****