Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predaja Dragana Jokića Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
15. augusta 2001.

JL/P.I.S./612tPREDAJA
DRAGANA JOKIĆA

MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Danas,
u srijedu 15. augusta 2001. godine, Dragan Jokić se predao predstavnicima
Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
u Banjoj Luci. Kasnije istoga dana je formalno uhapšen i prebačen
u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a u Hagu.


Optužnica
("Srebrenica - Zvornička brigada")


Činjenični navodi


Prema navodima optužnice, potvrđene
30. maja 2001., jedinice Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba (VRS)
su 6. jula 1995., ili približno tog datuma, granatirale Srebrenicu i napale
posmatračka mjesta Ujedinjenih nacija sa holandskom posadom koja su
se nalazila u "zaštićenoj zoni". Drinski korpus je nastavio
napade na "zaštićenu zonu" Srebrenice do 11. jula 1995.
godine, kada su snage "Vukova sa Drine", Bratunačke brigade
i drugih jedinica VRS-a ušle u Srebrenicu.


Od 11. jula do, otprilike, 1. novembra
1995., VRS je prevezla preko 5.000 zarobljenih i zatočenih muškaraca
i dječaka, bosanskih Muslimana, iz srebreničke enklave u zonu
odgovornosti Zvorničke brigade, gdje su pogubljeni strijeljanjem a
njihova tijela pokopana na lokacijama u i oko zone odgovornosti uključujući:
Orahovac, školu u Petkovcima, školu u Pilici, vojnu ekonomiju Branjevo,
Dom kulture u Pilici i Kozluk.


U optužnici se dalje navodi da je ovaj
zločinački plan i poduhvat uključivao i naknadno iskapanje
tijela žrtava iz masovnih grobnica i njihovo ponovno pokapanje na tajnim
lokacijama. Posljedica tih akcija bila je ta da su snage VRS-a praktično
eliminisale svako prisustvo bosanskih Muslimana na području srebreničke
enklave, čime je nastavljena kampanja etničkog čišćenja
započeta u proljeće 1992. godine.


U optužnici se navodi da je u julu
1995. Dragan Jokić imao čin majora i obavljao dužnost načelnika
inžinjerije 1. Zvorničke brigade. Kao načelnik inžinjerije bio
je član štaba brigade i savjetnik komandanta brigade i načelnika
štaba/zamjenika komandanta za poslove inžinjerije. Osim toga, on je bio
odgovoran za inžinjerijsku četu 1. Zvorničke brigade. Pored toga,
navodi se da je Dragan Jokić bio dežurni oficir Zvorničke brigade
u 24-satnom periodu, počev od jutra 14. jula do jutra 15. jula 1995.
godine, i, u tom svojstvu, zaduženi predstavnik komandanta brigade ili
načelnika štaba/zamjenika komandanta.


Tačke optužnice


Optužnica tereti optuženog po osnovu individualne
krivične odgovornosti (član 7 (1) Statuta Međunarodnog suda)
za:


zločine protiv čovječnosti
(član 5 - istrebljenje, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj
i vjerskoj osnovi)
kršenja zakona i običaja ratovanja
(član 3 - ubistvo)

Datum i vrijeme prvog pojavljivanja će
biti objavljeni u dogledno vrijeme.


*****