Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ministar za pravosuđe Republike Jugoslavije se obavezao da Slobodanu Miloševiću uruči nalog za hapšenje Međunarodnog suda u Hagu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
6. april 2001.

JL/P.I.S./585-t


MINISTAR
ZA PRAVOSUĐE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE SE OBAVEZAO DA SLOBODANU MILOŠEVIĆU
URUČI NALOG ZA HAPŠENJE MEĐUNARODNOG SUDA U HAGU


Gospodin
Hans Holthuis, sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
(MKSJ) završio je svoju dvodnevnu posetu Beogradu.


Gospodin
Holthuis je održao odvojene sastanke sa g. Vladanom Batićem, ministrom
pravosuđa Republike Srbije i g. Momčilom Grubačem, ministrom
pravosuđa Savezne Republike Jugoslavije. Razgovaralo se o praktičnim
modalitetima obaveze vlasti u Beogradu da ulože maksimalne napore kako
bi bez odlaganja prebacile Slobodana Miloševića u Hag.


Sekretar
Tribunala je ministru Grubaču predao nalog za hapšenje Slobodana Miloševića.
Ministar Grubač ga je primio i obavezao se da ga zajedno sa optužnicom
Haškog suda bez odlaganja uruči Slobodanu Miloševiću. To je isti
nalog za hapšenje koji je 23. januara 2001. vlastima u Beogradu lično
predala g-đa Carla Del Ponte, tužilac Suda.


Na
sastancima su se razmatrala i ostala pitanja među kojima su i tekuća
istraga koju nadležni organi u Beogradu vode protiv Slobodana Miloševića,
kao i informacije u vezi sa nacrtom saveznog zakona o saradnji Beograda
i Suda u Hagu.


*****