Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik i tužilac Međunarodnog suda u Hagu insistiraju na međunarodnoj obavezi Savezne republike Jugoslavije da bez odlaganja prebaci Slobodana Miloševića u Hag

 MEDJUNARODNI SUD
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 4. aprila 2001.
SB/P.I.S./584-t

Predsednik i tužilac Međunarodnog suda u Hagu insistiraju na međunarodnoj obavezi Savezne republike Jugoslavije da bez odlaganja prebaci Slobodana Miloševića u Hag

Povodom hapšenja Slobodana Miloševića u Beogradu, sudija Claude Jorda, predsednik Međunarodnog suda u Hagu i tužilac gđa Carla Del Ponte, želeli bi da podsete na apsolutnu obavezu Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) da Slobodana Miloševića prebaci na Međunarodni sud. Moraju se "uložiti maksimalni napori" da se izvrši nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i potvrdio sudija tog Suda, a koji je jugoslovenskim vlastima predat 23. januara 2001.

U tom smislu, predsednik i tužilac Suda insistiraju na činjenici da se Slobodan Milošević ni po čemu ne razlikuje od bilo kog drugog lica optuženog od strane Tribunala.

Svi optuženi koje uhapsi neka država članica Ujedinjenih nacija moraju se bez odlaganja prebaciti na Sud. Ova obaveza, koja važi za sve države članice UN-a, proizlazi iz Povelje Ujedinjenih nacija i člana 29 Statuta Suda.

Predsednik i tužilac MKSJ-a žele da naglase činjenicu da je ova obaveza jača od bilo koje pravne prepreke na koju bi se država mogla pozvati.

Tribunal prihvata činjenicu da SRJ kao suverena država i članica Ujedinjenih nacija možda ima nameru da sprovede istragu i podigne optužnicu protiv Slobodana Miloševića za krivična dela za koja se goni po domaćem krivičnom zakonodavstvu.

Bez obzira na to, jedino pitanje koje se postavlja u ovom slučaju jeste kada i kako će vlasti SRJ ispuniti svoju obavezu prema međunarodnom pravu i prebaciti Slobodana Miloševića na Sud. Zbog toga predsednik i tužilac MKSJ-a insistiraju da se utvrdi datum njegovog transfera u Hag i ovlastili su Sekretara Suda da otputuje u Beograd iz sledeća tri razloga:

da podseti vlasti SRJ na praktične modalitete u vezi sa njihovom obavezom da, ulaganjem maksimalnih napora i bez odlaganja, prebace Slobodana Miloševića u Hag;

da bi se osiguralo da nalog za hapšenje i optužnica MKSJ-a budu uručeni Slobodanu Miloševiću; i

da dobije informacije u vezi sa istragom i navodima protiv Slobodana Miloševića prema krivičnom zakonodavstvu SRJ, kako bi Tužilac Suda mogao da utvrdi i proceni da li Pretresnom veću koje odredi predsednik treba da podnese zahtev za ustupanje nadležnosti.