Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: nalozi za hapšenje ponovo upućeni Saveznoj Republici Jugoslaviji

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS

CHAMBRES

SUDSKA
VIJEĆA

 

Hag,
23. januara 2001.

SJP/P.I.S./557-t


PREDMET
MILOŠEVIĆ I OSTALI:

NALOZI ZA HAPŠENJE PONOVO UPUĆENI

SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJIU ponedeljak,
22. januara 2001., sudija David Hunt je Saveznoj Republici Jugoslaviji
ponovo uputio naloge za hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića,
Milana Milutinovića, Nikole Šainovića, Dragoljuba Ojdanića
i Vlajka Stojiljkovića.


Optužnica
i nalozi za hapšenje su 24. maja 1999. prvobitno izdati za gore navedene
optuženike i dostavljeni tadašnjem Saveznom ministru pravde Savezne
Republike Jugoslavije, svim državama članicama Ujedinjenih nacija
i Švajcarskoj konfederaciji (pogledati sapoštenje za javnost JL/PIU/403-E
od 27. maja 1999.).


Uzimajući
u obzir Rezoluciju Generalne skupštine 55/12 od 10. Novembra 2000.,
kojom se odobrava zahtev Savezne Republike Jugoslavije za prijem u članstvo
u Ujedinjenim nacijama, i imajući u vidu zahtev Tužioca od 22.
januara 2001., sudija Hunt je ponovo izdao naloge za hapšenje i naloge
za izručenje uključujući i uputstvo Saveznoj Republici Jugoslaviji
da pokrene istragu kako bi se oktrilo da li gore navedeni optuženici
imaju "imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji i, ako je to slučaj,
usvoje privremene mere kako bi zamrzli takvu imovinu, bez ugrožavanja
prava trećih osoba, do pritvaranja optuženih."


Sudija Hunt
je u nastavku naveo da "u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti br.
827, Savezna Republika Jugoslavija je obavezna da u potpunosti sarađuje
sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i da
se povinuje svim nalozima izdatim po članu 29 Statuta".


*****