Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Radomir Kovač i Zoran Vuković prebačeni u Norvešku na izdržavanje kazni

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
28. novembar 2002.

CVO/P.I.S./712-t


RADOMIR
KOVA
Č I ZORAN VUKOVIĆ PREBAČENI U NORVEŠKU


NA IZDRŽAVANJE KAZNI


Danas, u
četvrtak 28. novembra 2002., Radomir Kovač i Zoran Vuković
su prebačeni u Norvešku na izdržavanje kazni koje im je izreklo Pretresno
vijeće, a potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Norveška
je postala treća država članica Ujedinjenih nacija koja je 24.
aprila 1998. sa Međunarodnim sudom potpisala sporazum o izdržavanju
kazni. Ostale zemlje su Italija (potpisala 6. februara 1997.), Finska
(7. maja 1997.), Švedska (23. februara 1999.), Austrija (23. jula 1999.),
Francuska (25. februara 2000.), Španija (28. marta 2000.) i Danska (19.
juna 2002).


OPŠTI
PODACISuđenje
Kunarcu, Kovaču i Vukoviću je počelo 20. marta 2000. Optužba
je iznijela svoju završnu riječ 20. novembra 2000., a odbrana 21.
i 22. novembra 2000. Pretresno vijeće je 22. februara 2001. izreklo
presudu (vidjeti Saopštenje za javnost 566),
a 12. juna 2002. ove kazne je potvrdilo Žalbeno vijeće (vidjeti Saopštenje
za javnost 679). Radomir Kovač i Zoran Vuković su osuđeni
kako slijedi:


Radomir
Kovač,
na osnovu individualne krivične odgovornosti za:


Kršenje
zakona i običaja ratovanja (član 3 - silovanje; povrede ličnog
dostojanstva) i
Zločine
protiv čovječnosti (član 5 - porobljavanje; silovanje)

Kazna:
20 godina zatvora (uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od
2. augusta 1999).


Zoran
Vuković,
na osnovu individualne krivične odgovornosti za:


Kršenje
zakona i običaja ratovanja (član 3 - mučenje; silovanje)
i
Zločine
protiv čovječnosti (član 5 - mučenje; silovanje)

Kazna:
12 godina zatvora (uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od
23. decembra 1999).


*****