Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izmijenjena optužnica protiv Ratka Mladića

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
PRETRESNA VEĆA
 

Hag,
12. novembar 2002.

JP/P.I.S./711-tIZMIJENJENA
OPTUŽNICA PROTIV RATKA MLADIĆADana 8. novembra
2002., shodno zahtjevu Tužilaštva, sudija Orie je izdao "Nalog kojim
se odobrava podnošenje izmijenjene optužnice i potvrđuje izmijenjena
optužnica"
protiv Ratka Mladića.


Dana 11.
oktobra 2002., Tužilaštvo je podnijelo zahtjev da mu se odobri izmjena
dveju važećih optužnica protiv Ratka Mladića i zatražilo potvrdu
izmijenjene optužnice. Ovi podnesci su dati na razmatranje sudiji Oriu.


Prva optužnica
protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića je prvobitno podnesena
24. jula 1995., a potvrđena od strane sudije Jorde 25. jula 1995.
U optužnici, koja ima šestnaest tačaka, optuženi se tereti po:


jednoj tački za genocid.


tri tačke za zločine protiv čovječnosti, uključujući
progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi i kampanju
snajperskog djelovanja protiv civilnog stanovništva Sarajeva.


pet tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija, uključujući
protivpravno zatočenje civila u zatočeničkim objektima,
uništavanje imovine velikih razmjera, oduzimanje i pljačkanje
imovine i protivpravno uzimanje za taoce i korištenje kao živi štit
pripadnika mirovnih snaga UN-a.


sedam tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući
protivpravno zatočenje civila, granatiranje civilnih skupova,
uništavanje javnih svetišta, oduzimanje i pljačkanje imovine,
napade snajperskom vatrom na civile u Sarajevu i protivpravno uzimanje
za taoce i korištenje kao živi štit pripadnika mirovnih snaga UN-a.


Druga optužnica
je prvobitno podnesena 14. novembra 1995., a potvrđena od strane
sudije Riada 16. novembra 1995. U ovoj optužnici, koja ima dvadeset tačaka,
optuženi se tereti po:


jednoj tački za genocid.


deset tačaka za zločine protiv čovječnosti,
uključujući istrebljenje i ubistvo.


devet tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja, naime
za ubistvo.


U Izmijenjenoj
optužnici, koju je Tužilaštvo podnelo 11. oktobra 2002., objedinjene su
prva i druga optužnica i smanjen je ukopan broj optužbi, tako da su ostale
samo one najteže, po mišljenju Tužilaštva, izmjene su usklađenije
sa sadašnjom praksom podizanja optužbi Tužilaštva i odražavaju razvoj
prakse Međunarodnog suda. Tužilaštvo takođe tvrdi da bi ova
Izmijenjena optužnica bila adekvatan osnov za prijedlog za njeno spajanje
sa Izmijenjenom optužnicom protiv Radovana Karadžića.


U Izmijenjenoj
optužnici, Ratko Mladić se na osnovu člana 7(1) i člana
7(3) Statuta tereti po:


jednoj tački za genocid i jednoj tački za saučesništvo
u genocidu.


sedam tačaka za zločine protiv čovječnosti,
uključujući progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj
osnovi, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela.


šest tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući
ubistvo, protivpravno terorisanje civila, uzimanje talaca i druga
nenehumana djela.


U svom "Nalogu
kojim se odobrava podnošenje izmijenjene optužnice i potvrđuje izmijenjena
optužnica"od
8. novembra 2002., sudija Orie se složio sa stavom da
će žova konsolidovana Izmijenjena optužnica ubrzati postupak ukoliko
Ratko Mladić bude uhapšenž
i stoga odobrio zahtjev tužioca za
podnošenje Izmijenjene i dopunjene optužnice.


Sudija Orie
je potvrdio sve tačke navedene u Izmijenjenoj optužnici.


***Integralni
tekst Izmijenjene optužnice se na zahtjev može dobiti od Službe za informisanje
javnosti ili
Outreach programa MKSJ-a. Takođe je dostupan
i na Internet stranici MKSJ-a.