Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Momčilo Gruban privremeno pušten na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
20. jula 2002.

CC/P.I.S./689-t


MOMČILO
GRUBAN PRIVREMENO PUŠTEN NA SLOBODU


U subotu, 20. jula
2002, Momčilo Gruban je privremeno pušten na slobodu iz Pritvorske
jedinice MKSJ-a, u skladu sa odlukom od 17. jula Pretresnog vijeća
III, u sastavu: sudija Richard May (predsjedavajući), Patrick Robinson,
i O-Gon Kwon.


Odluka Pretresnog
vijeća uslijedila je nakon molbe Grubanove odbrane od 6. juna 2002.
i odgovora na molbu koji je podnijelo Tužilaštvo 17. juna 2002. Zajednička
pismena garancija vlade Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije
podneta je 21. juna 2002. Pretresno vijeće je saslušalo obje strane
i predstavnike vlade Savezne Republike Jugoslavije na pretresu 9. jula
2002.


U nalogu se navodi
nekoliko uslova kojih se Gruban mora pridržavati za vrijeme svog privremenog
boravka na slobodi. Među tim uslovima je i zahtjev da se optuženi
vrati na Međunarodni sud onog datuma i u ono vrijeme koje odredi Pretresno
vijeće.


*****


Kompletan
tekst odluke Pretresnog vijeća na engleskom jeziku može se dobiti
od Službe za informisanje javnosti MKSJ-a ili Outreach programa.