Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ranko Češić prebačen u Hag

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
17. juni 2002.

CC/P.I.S./682-t


RANKO
ČEŠIĆ PREBAČEN U HAG


Nakon što
je 25. maja 2002. uhapšen od strane srpskih vlasti, Ranko Češić
je danas, 17. juna 2002. prebačen iz Srbije, Savezna Republika Jugoslavija
u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslavij
u Hagu.


Prema optužnici
koja je prvobitno potvrđena 21. jula 1995., a izmijenjena dva puta,
i to 13. maja i 19. oktobra 1998., Ranko Češić je rođen 1964.
godine u Drvaru, Bosna i Hercegovina, a prije rata je živeo u Brčkom.


U optužnici
se navodi da su se od približno 30. aprila 1992. srpske snage borile za
kontrolu u Brčkom, gradu i opštini u Bosni i Hercegovini. Srpske snage,
uz pomoć lokalnih srpskih vlasti protijerale su stanovnike hrvatske
i muslimanske nacionalnosti iz njihovih domova i držale ih u sabirnim
centrima u kojima su mnogi ubijeni, tučeni i na druge načine zlostavljani.
Mnoge žene, djeca i starci su bili zatvoreni u obližnjem selu Brezovo
Polje. Većina vojnosposobnih muškaraca i nekoliko žena odvedeni su
u logor Luka.


Od približno
7. maja do početka jula 1992. srpske snage su u logor Luka zatvorile
više stotina muškaraca i nekoliko žena muslimanske i hrvatske nacionalnosti
i držale ih u nehumanim uslovima i pod oružanom stražom. Mnogi od zatočenika
su sistematski ubijani. Skoro svakoga dana u tom periodu, optuženi, često
uz pomoć logorskih stražara ulazio je u glavni hangar u Luci u kome
je držan najveći broj zatočenika, odabirao zatočenike za ispitivanje,
tukao ih, a nakon toga često pucao na njih i ubijao ih.


U optužnici
se navodi da je Ranko Češić djelovao s očiglednim ovlašćenjem
brčanske milicije, a u logoru Luka bio je na jednom od položaja vlasti.
Sve vrijeme na koje se ova optužnica odnosi u Bosni i Hercegovini postojalo
je stanje oružanog sukoba. Ranko Češić je sve vrijeme bio dužan
pridržavati se zakona i običaja ratovanja, uključujući i Ženevske
konvencije iz 1949. godine.


Optužbe


U optužnici
se Ranko Češić tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti
(član 7(1) Statuta Međunarodnog suda):


po šest
tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 - ubistvo;
ponižavajuće i degradirajuće postupanje) i

po šest
tačaka za zločine protiv čovječnosti (član 5 - ubistvo;
silovanje, uključujući i druge vrste seksualnog zlostavljanja).

Ranko Češić
je na zajedničkoj optužnici sa Goranom Jelisićem. Goran Jelisić
je prebačen na MKSJ 22. januara 1998. Na prvom pojavljivanju 26. januara
1998. se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Na ponovljenom
prvom pojavljivanju 29. oktobra 1998., izjasnio se krivim po svim tačkama
za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja
ratovanja, kao i da nije kriv po jednoj tački za genocid. Suđenje
je počelo 30. novembra 1998. Pretresno vijeće I je 19. oktobra
1999. oslobodilo Jelisića optužbi za genocid, ali ga je osudilo na
40 godina zatvora za sve tačke zločina protiv čovječnosti
i kršenja zakona i običaja ratovanja. Nakon žalbe optuženog, Žalbeno
vijeće je 5. jula 2001. potvrdilo kaznu. Goran Jelisić će
uskoro biti prebačen u državu u kojoj će izdržavati kaznu.


Datum
i vrijeme prvog pojavljivanja Ranka Češića će naknadno biti
objavljeni.



*****