Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dobrovoljna predaja Dušana Fuštara Međunarodnom krivičnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag,
31. januara 2002.

CVO/P.I.S./656-t


DOBROVOLJNA
PREDAJA DUŠANA FUŠTARA MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM SUDU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Nakon
svoje dobrovoljne predaje, Dušan Fuštar je 31. januara 2002. prebačen
u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Datum i vrijeme prvog pojavljivanja Dušana Fuštara na Sudu kada će
od njega biti zatraženo da se izjasni o krivici po optužbama koje su podignute
protiv njega biće uskoro utvrđeni.


Optuženi


Dušan
Fuštar je rođen 29. juna 1954. u Prijedoru u Bosni i Hercegovini.
U optužnici se navodi da je Dušan Fuštar bio komandir smjene u logoru
Keraterm i da je nadzirao jednu od smjena stražara koje su radile u logoru.
Kao komandir smjene, a u vrijeme kada se nalazio u logoru bio je u nadređenom
položaju u odnosu na cjelokupno osoblje logora (izuzev komandanta i zamjenika
komandanta) i u odnosu na većinu posjetilaca.


Optužnica

Činjenični
navodiU
optužnici Tužilac protiv Sikirice i drugih (IT-98-5) se tvrdi da su u
periodu od 24. maja 1992. do 30. augusta 1992. vlasti bosanskih Srba u
opštini Prijedor protivpravno odvojile, lišile slobode i zatočile
u logore u Omarskoj, Trnopolju i Keratermu preko 7.000 bosanskih Muslimana,
bosanskih Hrvata i ostalih ne-Srba iz prijedorskog kraja. U logoru Keraterm
bili su zatočeni uglavnom vojno sposobni muškarci.


U
optužnici se navodi da su zatočenici bili u logoru Keraterm tako stiješnjeni
u raznim prostorijama da često nisu mogli ni sjesti ni leći. Nužnika
i prostorija za ličnu higijenu nije bilo dovoljno ili ih uopšte nije
bilo, a snabdevanje vodom bilo je neadekvatno. Nisu se mogli presvući,
nisu imali posteljinu ili medicinsku njegu, a jednom dnevno dobijali su
obrok jedva dovoljan za preživljavanje. Ispitivanja su navodno vršena
svakodnevno i bila su redovno bila praćena batinama i mučenjem.
U optužnici se navodi da su ubijanja, seksualno zlostavljanje i drugi
oblici fizičkog i psihičkog zlostavljanja zatočenika takođe
bili uobičajena pojava u logoru Keraterm. Stražari u logoru i druga
lica koja su dolazila u logor koristili su sve vrste oružja i predmeta
za batinanje i druge vidove fizičkog zlostavljanja zatočenika.
Politički i društveni rukovodioci iz redova bosanskih Muslimana i
bosanskih Hrvata, intelektualci, imućniiji građani i ne-Srbi za
koje se smatralo da su ekstremisti ili da su pružali otpor bosanskim Srbima,
naročito su podvrgavani batinama, mučenjima i/ili su ubijani.
Nije preživjelo najmanje nekoliko stotina zatočenika, od kojih su
neki identifikovani, a neki nisu.


Optužbe

U optužnici se Dušan Fuštar tereti na osnovu individualne krivične
odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične
odgovornosti nadređenog (član 7(3)) za:


zločine
protiv čovječnosti (član 5 - progoni na političkoj, rasnoj
i vjerskoj osnovi; nehumana djela; ubistvo, ili, alternativno, nehumana
djela; mučenje) i


kršenje
zakona i običaja ratovanja (član 3 - povrede ličnog dostojanstva;
ubistvo, ili, alternativno, okrutno postupanje; mučenje).


*****