Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tužilac protiv Slobodana Miloševića: Žalbeno veće je zakazalo pretres o spajanju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

APPEALS
CHAMBER
CHAMBRES
D'APPEL
ŽALBENO
VEĆE
 

Hag,
24. januara 2002.

JL/P.I.S./655-t


PREDMET
TU
ŽILAC PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA:

ŽALBENO VEĆE JE ZAKAZALO PRETRES O SPAJANJU OPTUŽNICA
Žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
je u petak, 24. januara 2002. naložilo da se održi pretres po zahtevu
Tužilaštva da se "po optužnici za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
sudi istovremeno kad i po optužnici za Kosovo
".


Ovaj
pretres je zakazan za sredu, 30. januar 2002. u 9:30 sati u sudnici
I
. Žalbeno veće će zasedati u sedećem sastavu: sudija
Claude Jorda (predsedavajući), sudija David Hunt, sudija Mehmet Guney,
sudija Fausto Pocar i sudija Theodor Meron.


Optuženi
i amici curiae će prisustvovati pretresu.


PODACI
O POSTUPKU


Pretresno
veće je 13. decembra 2001. delimično usvojilo zahtev Tužilaštva
za spajanje optužnica i naložilo da se po optužnicama za Hrvatsku i Bosnu
sudi istovremeno, a da se prvo počne sa zasebnim suđenjem po optužnici
za Kosovo.


Tužilaštvo
je 20. decembra 2001. podnelo molbu da mu se dozvoli podnošenje žalbe
protiv te odluke. Molbu je 9. januara 2002. prihvatilo Žalbeno veće
u užem sastavu.


Tužilaštvo
je 15. januara 2002. podnelo interlokutornu žalbu na sledeća četiri
osnova:


1.
Pretresno veće je pogrešno zaključilo da se optužnice za Hrvatsku/Bosnu
i Kosovo ne mogu spojiti zbog toga što se radi o "istoj transakciji
";

2.
Pretresno veće je pogrešno iskoristilo svoje diskreciono pravo kada
je propustilo da uzme u obzir realnu štetu koju bi zahtev da se određeni
svedoci pojave u odvojenim suđenjima naneo Tužilaštvu
;

3.
Pretresno veće je pogrešno iskoristilo svoje diskreciono pravo kada
je protivno svim mišljenjima unetim u zapisnik zaključilo da bi jedinstveno
suđenje nanelo štetu optuženom
;

4.
Pretresno veće je pogrešno iskoristilo svoje diskreciono pravo kada
je smatralo da (…) bi jedinstveno suđenje bilo iz praktičnih razloga
neizvedivo za Pretresno veće
."

*****PRAKTIČNE
INFORMACIJE


Pretres pred Žalbenim većem će biti otvoren
za javnost. Predstavnici medija koji žele da prisustvuju moraju da podnesu
zahteve za akreditacije.