Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretarijat pritvorenicima uveo ograničenja u komunikaciji u pogledu vođenja političkih kampanja u medijima iz Pritvorske jedinice Međunarodnog suda

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 12. decembar 2003.
JL/P.I.S./810-t

Sekretarijat pritvorenicima uveo ograničenja u komunikaciji u pogledu vođenja političkih kampanja u medijima iz Pritvorske jedinice Međunarodnog suda

Dana 11. decembra 2003, zamenik sekretara Međunarodnog suda, g. David Tolbert, izdao je dve odluke u pogledu prava pritvorenika koji se nalaze u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda da koriste pravo na komunikaciju u svrhu vođenja političkih kampanja u medijima. Odluke su donesene posebno u pogledu dvojice optuženih, Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Obojica optuženih su o tome obavešteni danas, 12. decembra 2003.

Pre izdavanja odluka zamenik sekretara je, između ostalog, uzeo u obzir i sledeće:

pravilo broj 2 Pravilnika o pritvoru predviđa da Ujedinjene nacije “snose krajnju odgovornost za sve aspekte pritvora na osnovu ovog Pravilnika o pritvoru”; optuženi su kandidati na parlamentarnim izborima u Srbiji zakazanim za 28. decembar 2003. godine; upravnik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija je obavešten o tome da su optuženi nedavno davali izjave sredstvima javnog informisanja, koristeći pritom prostorije Pritvorske jedinice, a sa namerom da te izjave potom budu objavljene u sredstvima javnog informisanja; pravilo 63(B) Pravilnika o pritvoru, u skladu sa valjanim sprovođenjem pravde, predviđa da “sekretar može nekoj osobi da odbije dozvolu da poseti pritvorenika ako ima razloga da veruje da je svrha posete da se pribavi informacija koja kasnije može biti objavljena u sredstvima javnog informisanja” i da iz ovog pravila i načela na kojem se ono temelji proizlazi da se komunikacija između optuženog i drugih lica može zabraniti ako ima razloga da se veruje da će takva komunikacija za posledicu imati objavljivanje izjava pritvorenika u sredstvima javnog informisanja, a naročito ako je posledica takvih izjava podrivanje mandata ovog Međunarodnog suda da doprinese ponovnom uspostavljanju i održavanju mira u bivšoj Jugoslaviji; namena prostorija Pritvorske jedinice je da se obezbedi dobrobit optuženog, a ne da se ovaj Međunarodni sud omete u svojim naporima da doprinese uspostavljanju mira i bezbednosti u bivšoj Jugoslaviji, te da će činjenica da neki pritvorenik u Pritvorskoj jedinici može da komunicira koristeći se prostorijama Pritvorske jedinice kako bi učestvovao u aktuelnoj kampanji za parlamentarne izbore u Srbiji verovatno omesti Međunarodni sud u sprovođenju tog mandata;

Zamenik sekretara je u skladu sa pravilom 60 i 63 Pravilnika o pritvoru odlučio da se tokom perioda od 30 dana od dana donošenja ove odluke, primenjuju sledeće mere:

"(i) da se zabrani svaka telefonska komunikacija optuženog i drugih osoba (naročito onima vezanim za sredstva javnog informisanja), što se neće odnositi na telefonsku komunikaciju sa članovima uže porodice, pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), te diplomatskim ili konzularnim predstavnicima, pod uslovom da se ta olakšica ni na koji način ne koristi za stupanje u kontakt sa sredstvima javnog informisanja;

(ii) da se prate svi dozvoljeni telefonski razgovori, osim komunikacije sa odobrenim pravnim zastupnicima (ukoliko ih ima) i diplomatskim i konzularnim predstavnicima, u skladu sa važećim propisima Pritvorske jedinice;

(iii) da se svim osobama (naročito onima vezanim za sredstva javnog informisanja) zabrane posete optuženom, što se neće odnositi na užu porodicu, pravnog savetnika (ukoliko ga ima), diplomatske i konzularne predstavnike;

(iv) da se nadgledaju sve odobrene posete onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice ili službenik kojeg on imenuje;"

Kompletan tekst odluke