Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ranko Češić se izjasnio krivim po svim tačkama optužnice

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL
CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO
VIJEĆE
 

U Hagu, 8. oktobra 2003.

JL/P.I.S./787-t


RANKO ČEŠIĆ SE IZJASNIO KRIVIM PO
SVIM TAČKAMA OPTUŽNICE


Danas, u srijedu 8. oktobra 2003., Pretresno vijeće I u sastavu:
sudija Orie, predsjedavajući, sudija Liu i sudija El Mahdi, održalo
je pretres kako bi razmotrilo zajednički prijedlog Sporazuma o izjašnjavanja
o krivici između Ranka Češića i Tužilaštva.


Prijedlog se odnosio na Sporazum o izjašnjavanju o krivici utanačen
između strana u postupku, u skladu sa kojim bi se optuženi izjasnio
krivim po svim tačkama Treće izmijenjene optužnice.


U Trećoj izmijenjenoj optužnici, koja je podignuta u skladu
sa odredbama odluke Pretresnog vijeća od 22. novembra 2002., navodi
se da su od se približno 30. aprila 1992. srpske snage borile za
kontrolu u Brčkom, gradu i opštini u Republici Bosni i Hercegovini
u bivšoj Jugoslaviji. Srpske snage su silom protjerale hrvatske i
muslimanske stanovnike iz njihovih domova i, uz pomoć lokalnih srpskih
vlasti, držali ih u sabirnim centrima, među kojima su bili logor
Luka i sportska dvorana “Partizan” u Brčkom, gdje su
mnogi ubijeni, tučeni i na druge načine zlostavljani. Mnoge
žene, djeca i starci bili su zatočeni u obližnjem selu
Brezovo Polje. Većina vojno sposobnih muškaraca i nekoliko žena
odvedeni su u logor Luka.


U optužnici se navodi da su od približno 7. maja 1992. do početka
jula 1992., srpske snage u logor Luka zatočile stotine muškaraca
Muslimana i Hrvata i nekoliko žena, u nehumanim uslovima i pod oružanom
stražom. Od približno 7. maja 1992. do približno 21. maja
1992., u Luci su zatočenici sistematski ubijani. U optužnici
se dalje navodi da su od približno 21. maja 1992. do početka
jula 1992., zatočenici bili premlaćivani i, u manjoj mjeri nego
prije, ubijani. Početkom jula 1992., preživjeli zatočenici
iz Luke prebačeni su u drugi zatočenički logor, u Batković.
Prema navodima optužnice, za vrijeme postojanja logora Luka, srpske
vlasti su ubile stotine zatočenih Muslimana i Hrvata. Sve vrijeme
na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini
postojalo je stanje oružanog sukoba. Sve vrijeme na koje se odnosi
ova optužnica, Ranko Češić je bio dužan da se
pridržava zakona i običaja koji regulišu vođenje rata,
uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.


Češić se u optužnici tereti na osnovu individualne
krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) za:


Tačka 1: ubistvo, kršenje zakona i običaja
ratovanja, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda
i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.


Tačka 2: ubistvo, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 3: ubistvo, kršenje zakona i običaja
ratovanja, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda
i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.


Tačka 4: ubistvo, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 5: ubistvo, kršenje zakona i običaja
ratovanja, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda
i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.


Tačka 6: ubistvo, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 7: ponižavajuće i degradirajuće
postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano
članom 3 Statuta Međunarodnog suda i članom 3(1)(c) Ženevskih
konvencija.


Tačka 8: silovanje, koje uključuje i druge
oblike seksualnog zlostavljanja, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(g) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 9: ubistvo, kršenje zakona i običaja
ratovanja, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda
članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.


Tačka 10: ubistvo, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 11: ubistvo, kršenje zakona i običaja
ratovanja, sankcionisano članom 3 Statuta Međunarodnog suda
i članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija.


Tačka 12: ubistvo, zločin protiv čovječnosti,
sankcionisano članom 5(a) Statuta Međunarodnog suda.


Ranko Češić se izjasnio krivim po svih 12 tačaka
optužnice. Pretresno vijeće je konstatovalo da se uvjerilo da
su u Sporazumu o izjašnjavanju o krivici ispunjeni uslovi iz pravila
62 bis Pravilnika o postupku i dokazima, te je optuženog proglasilo
krivim po svih 12 tačaka. Vijeće će dalje razmotriti da
li će svoje objašnjenje po tački osam dati kasnije.


Tužilaštvo je predložilo Pretresnom vijeću da izrekne
kaznu u rasponu od 13 do 18 godina.


Rasprava o kazni će biti naknadno zakazana.