Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miodrag Jokić se izjasnio krivim po šest tačaka optužnice za kršenja zakona i običaja ratovanja

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 27. avgusta 2003.

CVO/P.I.S./776-t


 


MIODRAG JOKIĆ SE IZJASNIO KRIVIM PO ŠEST
TAČAKA OPTUŽNICE

ZA KRŠENJA ZAKONA I OBIČAJA RATOVANJA


Danas, u sredu 27. avgusta 2003., Pretresno veće I u sastavu:
sudija Orie, predsedavajući, sudija El Mahdi i sudija Martin Canivell,
održalo je pretres na kojem je razmatran “Zajednički predlog
za razmatranje sporazuma o izjašnjavanju o krivici između Miodraga
Jokića i Tužilaštva”.


Predlog se odnosio na sporazum o krivici usaglašen između
strana, u skladu sa kojim bi se optuženi izjasnio krivim po šest
tačaka Druge izmenjene optužnice:


Tačka 1: Ubistvo, kršenje
zakona i običaja ratovanja, sankcionisano zajedničkim članom
3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima
3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 2: Okrutno postupanje,
kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano zajedničkim
članom 3(1)(a) Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo
po članovima 3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 3: Napadi na civile,
kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano članom
51(2) Dopunskog protokola I i članom 13(2) Dopunskog protokola
II Ženevskih konvencija iz 1949, kažnjivo po članovima
3 i 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 4: Pustošenje
koje nije opravdano vojnom nuždom, kršenje zakona i običaja
ratovanja, kažnjivo po članovima 3(b) i 7(1) i 7(3) Statuta
Međunarodnog suda.


Tačka 5: Protivpravni napadi
na civilne objekte, kršenje zakona i običaja ratovanja, sankcionisano
članom 52 Dopunskog protokola I Ženevskih konvencija
iz 1949, i običajnim pravom, kažnjivo po članovima 3 i
7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.


Tačka 6: Uništavanje
ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji,
dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, istorijskim spomenicima
i umetničkim i naučnim delima, kršenje zakona i običaja
ratovanja, kažnjivo po članovima 3(d) i 7(1) i 7(3) Statuta
Međunarodnog suda.


Miodrag Jokić se izjasnio krivim po svih šest tačaka
optužnice. Pretresno veće je izjavilo da se uverilo da su u
sporazumu o izjašnjavanju o krivici ispunjeni uslovi iz pravila
62 bis Pravilnika o postupku i dokazima i proglasilo optuženog
krivim.


Tužilaštvo je Pretresnom veću preporučilo kaznu
od deset godina zatvora, dok će odbrana svoje podneske o kazni podneti
kasnije.


Datum pretresa za izricanje kazne biće naknadno određen.


*****