Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hazim Delić i Esad Landžo prebačeni na izdržavanje kazne

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE

SEKRETARIJAT
 

Hag, 10. jula 2003.

CC/P.I.S./768-t


HAZIM DELIĆ I ESAD LANDŽO PREBAČENI
NA IZDRŽAVANJE KAZNE


U srijedu, 9. jula 2003, Hazim Delić i Esad Landžo su prebačeni
u Finsku na izdržavanje kazni koje im je izrekao Međunarodni
krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).


Dana 16. novembra 1998, Hazim Delić je osuđen na 20, a Esad
Landžo na 15 godina zatvora.


Dana 20. februara 2001. Žalbeno vijeće je izricanje kazne vratilo
u prvostepeni postupak, kako bi Pretresno vijeće eventualno izvršilo
prilagodbe. Dana 9. oktobra 2001, Pretresno vijeće je Delića
osudilo na 18, a Landžu na 15 godina zatvora. Žalbeno vijeće
je 8. aprila 2003. potvrdilo tu presudu o kazni (pogledati saopštenje
za javnost broj 743-t).


Trenutno je 11 osuđenih na izdržavanju kazni: Anto Furundžija
takođe u Finskoj; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Nemačkoj;
Stevan Todorović, Drago Josipović i Vladimir Šantić
u Španiji; Duško Sikirica u Austriji; Zoran Vuković i Radomir
Kovač u Norveškoj; Goran Jelisić u Italiji; i Biljana Plavšić
u Švedskoj.


Finska je 7. maja 1997. postala druga država koja je sa Međunarodnim
sudom potpisala sporazum o izvršavanju kazni (pogledati saopštenje
za javnost broj 192-e). Ostale države potpisnice sličnih sporazuma
su: Italija koja je, kao prva država koja je to učinila, potpisala
sporazum 6. februara 1997., Norveška (24. aprila 1998.), Švedska
(23. februara 1999.), Austrija (23. jula 1999.), Francuska (25. februara
2000.), Španija (28. marta 2000.) i Danska (19. juna 2002.). Njemačka
je potpisala dva ad hoc sporazuma sa MKSJ-om u vezi sa Duškom Tadićem
i Dragoljubom Kunarcem.


*****