Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haradin Bala, Isak Musliu i Agim Murtezi prebačeni na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju nakon što su optuženi za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

OFFICE OF THE PROSECUTOR
BUREAU DU PROCUREUR
TUŽILAŠTVO
 

Hag, 18. februara 2003.
CC/P.I.S./729-t

HARADIN BALA, ISAK MUSLIU I AGIM MURTEZI PREBAČENI NA MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU NAKON ŠTO SU OPTUŽENI ZA ZLOČINE PROTIV ČOVEČNOSTI I RATNE ZLOČINE

Tužilac: "Fatmir Limaj je takođe optužen, ali mu je dozvoljeno da pobegne."

Nakon što su uhapšeni od strane KFOR-a, Haradin Bala, Isak Musliu i Agim Murtezi su 18. februara 2003. prebačeni u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Optužnica koju je tužilac potpisao 24. januara 2003., a sudija El Mahdi potvrdio 27. januara, bila je pod pečatom sve dok oni danas nisu prebačeni u pritvor.

Optužnica se odnosi na još jednog optuženog - Fatmira Limaja. Tužilac MKSJ-a Carla Del Ponte izjavila je da je zabrinuta zbog toga što je optuženom "dozvoljeno da ode sa Kosova dve i po nedelje nakon što je KFOR dobio optužnicu i nalog za hapšenje."

IZJAVA TUŽIOCA

Gospođa Del Ponte je iz Podgorice (Crna Gora), gde je trenutno u poseti, izdala sledeće saopštenje:

"Nakon što su uhapšeni od strane KFOR-a, Haradin Bala, Isak Musliu i Agim Murtezi su u ovom trenutku na putu u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Optuženi su uhapšeni na osnovu optužnice koju je sudija El Mahdi potvrdio 27. januara 2003., i koja je zatim poslata KFOR-u i do danas držana pod nalogom o neobelodanjivanju.

U optužnici se navodi da se optuženi terete za planiranje, podsticanje, naređivanje, počinjenje ili pomaganje i podržavanje na drugi način planiranja, pripremanja ili izvršenja radnji ili propusta kao što su zatvaranje, nasilje i ubistva srpskih i albanskih civila u zarobljeničkom logoru OVK-a Lapušnik na Kosovu 1998. godine.

Naravno, ja želim da se zahvalim onim pripadnicima KFOR-a koju su izveli ovu akciju. Međutim, samo trojica od četvorice optuženih sa ove optužnice su uhapšeni. Četvrti optuženi Fatmir Limaj je prošlog petka, 14. februara napustio Kosovo redovnim letom i otišao na poslovno putovanje. On nije bežao i nije se krio. On je jednostavno kupio avionsku kartu i tada mu je omogućeno da se kao bilo koji drugi građanin ukrca na avion i ode. Veoma jednostavno. I veoma sramotno. Nikako se ne može razumeti kako je bilo moguće da Fatmir Limaj, poslanik u skupštini, javna ličnost, izađe sa Kosova sa takvom lakoćom dve i po nedelje nakon što je KFOR došao u posed optužnice i naloga za hapšenje.

Ukoliko Fatmir Limaj odluči da se ne preda dobrovoljno, njegovo ime će se pridružiti dugom spisku imena optuženih koju su još uvek na slobodi. Kao i u drugim slučajevima, ja u potpunosti delim osećaj ogromnog razočaranja, nezadovoljsta i gubitka nade kod žrtava.

Nemam drugog izbora nego da ponovo insistiram na tome da međunarodna zajednica obavi svoju dužnost. Ona je uspostavila Međunarodni sud i mora mu omogućiti da ispuni svoj mandat. Mi ne možemo uspešno obaviti svoj posao ukoliko se optuženi ne uhapse i ne dovedu u Hag. Propusti neke strane ni na koji način ne mogu biti opravdanje da drugi ništa ne preduzimaju. I Beograd i Zagreb i Podgorica i Banja Luka i SFOR i KFOR - svi moraju poštovati svoje obaveze."

OPTUŽNICA

Optužnica tereti četvoricu optuženih za zločine počinjene 1998. u zarobljeničkom logoru OVK-a Lapušnik u opštini Glogovac na Kosovu.

Fatmir Limaj zvani Çeliku, Haradin Bala zvani Shala, Isak Musliu zvani Qerqiz i Agim Murtezi zvani Murrizi se terete na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta); Fatmir Limaj se tereti i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta).

Optuženi

Fatmir Limaj je rođen 4. februara 1971. u Banji, tada u opštini Suva Reka u Autonomnoj Pokrajini Kosovo. Fatmir Limaj bio je jedan od komandanata Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK). Fatmir Limaj bio je odgovoran za funkcionisanje zarobljeničkog logora OVK-a u Lapušniku koji se nalazio u opštini Glogovac na Kosovu.

Haradin Bala je rođen 10. juna 1957. u Gornjoj Koretici u opštini Glogovac na Kosovu. Haradin Bala bio je pripadnik OVK-a i komandant/stražar u zarobljeničkom logoru Lapušnik.

Isak Musliu je rođen 31. oktobra 1970. u Račku u opštini Štimlje na Kosovu. Isak Musliu bio je pripadnik OVK-a i komandant/stražar u zarobljeničkom logoru Lapušnik.

Agim Murtezi je rođen 20. februara 1956. u Čučuljagi u opštini Lipljan na Kosovu. Agim Murtezi bio je pripadnik OVK-a i stražar u zarobljeničkom logoru Lapušnik.

Krivična odgovornost

U optužnici se navodi da su Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu i Agim Murtezi optuženi su za planiranje, podsticanje, naređivanje, počinjenje ili pomaganje i podržavanje na drugi način planiranja, pripremanja ili izvršenja radnji ili propusta kao što su zastrašivane, zatvaranje, nasilje i ubistva srpskih civila i albanskih civila za koje je OVK smatrao da odbijaju saradnju ili da se opiru OVK-u nevojnim sredstvima.

Fatmir Limaj je vršio de jure i de facto komandu i kontrolu nad pripadnicima OVK-a koji su vodili zarobljenički logor Lapušnik. Imao je ovlašćenja da disciplinuje i kazni podređene koji su počinili povrede vojne discipline i/ili protivzakonite radnje, uključujući kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Kao nadređeni oficir, on je takođe krivično odgovoran za radnje svog podređenog ako je nadređeni znao ili je imao razloga da zna da se njegov podređeni sprema da počini takve radnje ili da ih je počinio, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči takve radnje ili da kazni njihove počinioce.

Činjenični navodi

Najkasnije početkom 1998, posle višegodišnjeg povećanja napetosti i nasilja, na Kosovu je izbio oružani sukob između srpskih snaga i OVK-a. U optužnici se navodi da su od otprilike maja 1998. do otprilike 25. jula 1998, snage OVK-a pod komandom i kontrolom Fatmira Limaja protivpravno zarobile najmanje 35 srpskih i albanskih civila iz opština Štimlje, Glogovac i Lipljan na Kosovu i prisilno ih odvele u zarobljenički logor Lapušnik u uslovima koji su bili surovi i nehumani i rutinski su ih podvrgavali fizičkim i psihičkom nasilju, uključujući mučenje i premlaćivanja. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu i Agim Murtezi učestvovali su u održavanju i sprovođenju nehumanih uslova u logoru, što je uključivalo neadekvatnu ishranu i lekarsku negu, a učestvovali su i u mučenju i premlaćivanju zatočenika, ili ga pomagali i podržavali.

Dalje se navodi da su jednog dana posle 24. juna 1998. ali pre 25. jula 1998, snage OVK-a pod komandom i kontrolom Fatmira Limaja, tukle su, mučile i ubile više srpskih, nealbanskih i albanskih zatočenika u zarobljeničkom logoru. Haradin Bala i Isak Musliu učestvovali su u ubistvu šest zarobljenika, ili su ga pomagali i podržavali.

U optužnici se takođe navodi da su nešto pre 25. jula 1998. godine, srpske snage ponovo zauzele područje oko zarobljeničkog logora Lapušnik. Zbog toga je dana 25. jula 1998. godine OVK napustio zarobljenički logor Lapušnik, a Haradin Bala i Agim Murtezi sproveli su oko 22 zatočenika iz logora u brda Beriša. Usput su sustigli Fatmira Limaja, koji je izdao naređenja Haradinu Bali i Agimu Murteziju.

Ubrzo nakon toga, Haradin Bala podelio je zatočenike u dve grupe. Jedna grupa u kojoj je bilo oko devet zatočenika puštena je. Drugu grupu u kojoj je bilo oko 13 zatočenika Haradin Bala, Agim Murtezi i treći vojnik OVK-a sproveli su na jednu čistinu u šumi. Haradin Bala, Agim Murtezi i treći vojnik OVK-a zatim su pucali u njih, ubivši tom prilikom jedanaest zarobljenika.

Optužbe

Optužnica tereti Fatmira Limaja na osnovu individualne krivične odgovornosti i odgovornosti nadređenog (član 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda) po devet tačaka:

u četiri tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - ubistvo, mučenje, zatvaranje)

u pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo, okrutno postupanje)

Optužnica tereti Haradina Balu na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog Suda) po devet tačaka:

u četiri tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - ubistvo, mučenje, zatvaranje)

u pet tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo, okrutno postupanje)

Optužnica tereti Isaka Musliu i Agima Murtezija na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog Suda) po sedam tačaka:

u tri tačke za zločine protiv čovečnosti (član 5 Statuta - ubistvo, mučenje, zatvaranje)

u četiri tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo, okrutno postupanje)

Datum i vreme kad će optuženi stupiti pred Sud biće naknadno objavljeni.

*****

Kompletan tekst optužnice je dostupan na srpskom jeziku na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/case/limaj/4#ind