Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija u Konjicu"Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini"

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 23. novembar 2004.

MH/P.I.S./914-t


KONFERENCIJA U KONJICU

PRIBLIŽAVANJE MKSJ-A LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI”


U subotu 20. novembra 2004. Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) održali su konferenciju u Konjicu, Bosna i Hercegovina, pod naslovom “Rad MKSJ-a u vezi sa zločinima koji su tokom rata počinjeni u Konjicu”.


Ovaj događaj je Međunarodnom sudu omogućio da predstavnike lokalne zajednice u Konjicu - udruženja žrtava, opštinske vlasti, predstavnike sudskih i policijskih organa, kao i domaće političare i predstavnike civilnog društva - upozna s detaljnim i sveobuhvatnim pregledom aktivnosti Međunarodnog suda u vezi sa teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim u Konjicu tokom oružanog sukoba 1992. - 1995.


Konferencija u Konjicu fokusirala se na predmet Čelebići, koji se ticao zločina koji su 1992. počinjeni nad zatočenicima bosanskim Srbima u zatvoreničkom logoru koji se nalazio u opštini Konjic. Visoki zvaničnici MKSJ-a koji su radili na ovom predmetu upoznali su prisutne sa detaljima provedenih istraga, dokazima koji su izneseni pred sud, kao i činjenicama utvrđenim tokom suđenja.


Predstavnici Međunarodnog suda su u velikoj mjeri koristili video zapise svjedočenja svjedoka kako bi prisutnim učesnicima objasnili kako su navodi o ubistvima, mučenju, silovanju, nečovječnim uslovima i protivpravnom zatočenju civila dokazani pred sudom. U predmetu Čelebići, trojica optuženih – Zdravko Mucić, Hazim Delić i Esad Landžo – proglašeni su krivim za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. i osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od 9, 18 i 15 godina. Zejnil Delalić oslobođen je svih optužbi.


Reakcije učesnika konferencije naglasile su potrebu da se svi počinioci zločina izvedu pred lice pravde, bez obzira na nacionalnost žrtava ili počinioca. Predstavljanjem svog rada lokalnoj zajednici, Međunarodni sud se nada da će domaće vlasti ohrabriti da djeluju u skladu sa informacijama u vezi sa teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava dobivenim od žrtava i svjedoka i da podignu dodatne optužbe tamo gdje postoje dokazi o zločinima počinjenim na području Konjica.


Ovo je treća u nizu konferencija pod nazivom “Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini” u kojima Međunarodni sud direktno komunicira sa zajednicama koje su najviše pogođene zločinima za čije je kažnjavanje nadležan MKSJ.


Ovaj niz konferencija se organizuje uz velikodušnu podršku Programa “Neighbourhood” Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske.


CD ROM na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku koji je podijeljen učesnicima konferencije može se na zahtjev dobiti od Outreach programa. Na raspolaganju se takođe nalaze i slični CD ROM-ovi podeljeni učesnicima konferencija u Brčkom i Foči.


Outreach program je trust fund Ujedinjenih nacija

koji se finansira uz velikodušnu podršku dobrovoljnih priloga koje obezbjeđuje

Evropska komisija