Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića: Pretresno vijeće i u obilasku mjesta događaja u Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VIJEĆA

Den Haag, 17. septembar 2004.

JL/P.I.S./895-t


PREDMET TUŽILAC PROTIV VIDOJA BLAGOJEVIĆA I DRAGANA JOKIĆA:

PRETRESNO VIJEĆE I U OBILASKU MJESTA DOGAĐAJA U BOSNI I HERCEGOVINI


Dana 14. i 15. septembra 2004., Pretresno vijeće I, odjeljenje A, u sastavu: sudija Liu (predsjedavajući), sudija Vassylenko i sudija Argibay, koje zasjeda u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića obišlo je mjesto događaja u opštinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik u Bosni i Hercegovini (BiH).


Odluka da se ova posjeta obavi donesena je po zajedničkom prijedlogu koje su Tužilaštvo i odbrana podnijeli 2. juna 2004., u kojem su strane u postupku tražile od Vijeća da obavi posjetu budući da bi to bilo od pomoći Vijeću u procjeni dokaznog materijala i da bi im se time pružila prilika da se iz prve ruke upoznaju s lokalitetima koji su pomenuti u optužnici i tokom suđenja.


Sudije Liu, Vassylenko i Argibay žele se zahvaliti svima koji su pomogli da ova posjeta bude tako uspješna, naročito policijskim snagama Federacije BiH i Republike Srpske, SFOR-u i EUPM-u.