Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Pretresno veće odobrilo zahtev advokata odbrane koje je imenovao Sud za potvrdu žalbe

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 10. septembar 2004.
CVO/P.I.S.893-t

PREDMET MILOŠEVIĆ:
PRETRESNO VEĆE ODOBRILO ZAHTEV ADVOKATA ODBRANE KOJE JE IMENOVAO SUD ZA POTVRDU ŽALBE

Pretresno veće III, u sastavu: sudija Robinson (predsedavajući), sudija Kwon i sudija Bonomy, danas je izdalo nalog kojim se odobrava zahtev advokata odbrane koje je imenovao Sud za potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe na usmenu odluku Pretresnog veća III od 2. septembra 2004, kojom je Veće imenovalo advokate odbrane optuženog.

U svom nalogu, Pretresno veće je uzelo u obzir usmenu odluku, koja je u celini iznesena u nalogu. Pretresno veće je takođe, između ostalog, razmotrilo i sledeće:

"da Pretresno veće prihvata argument advokata odbrane koje je imenovao Sud iznesen u zahtevu da je primereno da od Pretresnog veća traže da izda potvrdu prema pravilu 73 (B) uz konstataciju da se, u vreme kada je odluka donesena, i sam optuženi protivio toj odluci i izrazio želju da uloži žalbu na odluku", i

"da se Pretresno veće uverilo da su kumulativni uslovi iz pravila 73 (B) zadovoljeni u tome da odluka Veća da imenuje advokate odbrane suštinski utiče na vođenje suđenja i da bi u tom slučaju bilo najbolje da to pitanje reši Žalbeno veće u ovoj fazi postupka, a ne nakon što se suđenje završi".

Kompletan tekst odluke Pretresnog veća: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/bcs/mil-ord040910b.htm

ili na zahtev dobiti od Službe za informisanje javnosti.