Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Sud imenovao Stevena Kaya i Gillian Higgins za advokate odbrane

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 3. septembar 2004.
CC/P.I.S./890-t

PREDMET MILOŠEVIĆ:
* SUD IMENOVAO STEVENA KAYA I GILLIAN HIGGINS ZA ADVOKATE ODBRANE
*PRETRESNO VEĆE IZDALO NALOG O MODALITETIMA NJIHOVOG DALJNJEG POSTUPANJA

Nakon usmene odluke koju je Pretresno veće III izreklo u četvrtak, 2. septembra (vidi saopštenje za javnost br. 889-t), zamenik sekretara MKSJ-a, John Hocking, donio je danas odluku “da imenuje g. Stevena Kaya za glavnog branioca i gđu. Gillian Higgins za kobranioca optuženog”, koja stupa na snagu 3. septembra 2004.

U vezi s tim imenovanjem, Pretresno veće je izdalo nalog u kojem se iznose sledeći “modaliteti po kojima će advokati odbrane koje je dodelio Sud postupati”:

(1) Dužnost advokata odbrane koje je dodelio Sud jeste da utvrde na koji način će predstavljati odbranu optuženog, a njihova je dužnost naročito da:

(a) predstavljaju optuženog tako što će pripremati i ispitivati one svedoke koje oni smatraju da je primereno pozvati;

(b) podnose sve podneske o činjeničnim i pravnim pitanjima koje smatraju primerenim;

(c) zahtevaju od Pretresnog veća da izda naloge koje smatraju da su neophodni kako bi im omogućili da optuženog predstavljaju na ispravan način, uključujući i izdavanje obavezujućih naloga;

(d) s optuženim razgovaraju o vođenju postupka, nastoje da od njega dobiju upustva u vezi s tim i uzmu u obzir mišljenja optuženog, a da istovremeno sačuvaju pravo da donose odluke o budućem postupanju; i

(e) sve vreme deluju u najboljem interesu optuženog.

(2) Optuženi može, uz dozvolu Pretresnog veća, i dalje da aktivno učestvuje u vođenju postupka, uključujući, tamo gde je to prikladno, i da ispituje svedoke nakon što ih ispitaju advokati odbrane koje je imenovao Sud;

(3) Optuženi ima pravo da, u bilo kom trenutku, podnese razuman zahtev Pretresnom veću da razmotri da mu se dozvoli da sam imenuje svog advokata odbrane; i

(4) Advokati odbrane koje je imenovao Sud imaju ovlašćenje da od Pretersnog veća zahtevaju da izda dalje naloge koje smatraju potrebnim kako bi im se omogućilo da zastupaju optuženog.

Kompletan tekst odluke zamenika sekretara i nalog Pretresnog veća mogu se pronaći na Internet stranici MKSJ-a www.icty.org ili se na zahtev dobiti od Službe za informisanje javnosti