Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće III izdalo nalog kojim se odgađa privremeno puštanje na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Priopcenje za javnost - 29. juli 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO VEĆE

Hag, 30. juli 2000.

CT/P.I.S./878t


PRETRESNO VEĆE III IZDALO NALOG
KOJIM SE ODGAĐA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU JOVICE STANIŠIĆA
I FRANKA SIMATOVIĆA


 Dana 29. jula 2004, Pretresno veće III, u sastavu: sudija Patrick
Robinson (predsedavajući), sudija O-Gon Kwon i sudija Bert Swart,
izdalo je nalog kojim se odgađa odluka o privremenom puštanju
na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića.


 Odluka je usledila nakon zahteva Tužilaštva da se odgodi “Odluka
o privremenom puštanju na slobodu prema pravilima 65 i 127”,
koji je Tužilaštvo podnelo 29. jula 2004. u skladu sa pravilima
54, 65 (E), 65 (G) i 127 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog
suda.


 Pretresno veće je takođe naložilo da “Tužilaštvo
može podneti molbu da se odobri ulaganje žalbe najdalje danas,
29. jula 2004
. ” i da “optuženi neće biti
pušten na slobodu osim u skladu s pravilom 65 (G) Pravilnika
”.


*****


Kompletan tekst Odluke može se na zahtev dobiti
od Službe za informisanje javnosti