Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vojislavu Šešelju ukinuta ograničena prava na komunikaciju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 1. jula 2004.

JL/P.I.S./864-t


VOJISLAVU ŠEŠELJU UKINUTA OGRANIČENA

PRAVA NA KOMUNIKACIJU


Vojislav Šešelj je pismom koje mu je 30. juna 2004. uputio zamenik sekretara Suda David Tolbert obavešten da mu privremena ograničenja prava na komunikaciju neće biti produžena.


Zamenik sekretara Suda je još jednom upozorio g. Šešelja da je svaka direktna ili indirektna komunikacija sa sredstvima javnog informisanja zabranjena i da će svaka aktivnost koja dovodi do kršenja Pravilnika o pritvoru Međunarodnog suda dovesti do ponovnog uvođenja ograničenja u komunikaciji ili drugih odgovarajućih mera, u skladu sa Pravilnikom o pritvoru.