Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Konferencija u Brčkom "Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini"

OUTREACH
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 10. maj 2004.
RC/P.I.S./845-t

Konferencija u Brčkom "Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini"

U subotu 8. maja 2004. Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) održali su konferenciju u Brčkom, Bosna i Hercegovina, pod naslovom “Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u BiH – radMKSJ-auvezisazločinimakojisutokomratapočinjeniuBrčkom”.

Više od 100 predstavnika lokalne zajednice, uključujući udruženja žrtava, predstavnike vladinih i nevladinih organizacija, sudskih i policijskih organa i druge, imalo je priliku upoznati se s radom Međunarodnog suda u vezi sa zločinima u njegovoj nadležnosti koji je od direktnog značaja za tu zajednicu.

Tokom jednodnevne konferencije, visoki zvaničnici MKSJ-a upoznali su prisutne sa detaljima provedenih istraga, strategijom Tužilaštva i dokazima koji su izneseni tokom suđenja, te o utvrđenim činjenicama i faktorima koji su razmatrani prilikom odmjeravanja kazni.

Ovo je prva konferencija u nizu sličnih događaja koji bi se trebali održati u Bosni i Hercegovini tokom 2004. u zajednicama koje su najviše pogođene zločinima u nadležnosti Međunarodnog suda.

Konferencija je organizovana uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije.