Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ograničenja u pravima Vojislava Šešelja na komunikaciju produžena od 10. maja do 13. juna 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRAR
GREFFE
SEKRETAR

Hag, 7. maj 2004.

CVO/P.I.S./844-t


OGRANIČENJA U PRAVIMA VOJISLAVA ŠEŠELJA NA KOMUNIKACIJU

PRODUŽENA OD 10. MAJA DO 13. JUNA 2004.


U prilogu se nalazi kompletan tekst odluke koju je danas izdao zamenik sekretara David Tolbert u vezi sa pravima Vojislava Šešelja na komunikaciju.


ODLUKA


ZAMENIK SEKRETARA SUDA,


IMAJUĆI U VIDU odluku sekretara podnetu 8. aprila 2004. (u daljem tekstu: Odluka) i naknadni corrigendum podnet 13. aprila 2004. u vezi sa pravima g. Vojislava Šešelja (u daljem tekstu: optuženi) na komunikaciju u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: Pritvorska jedinica) i u njima pomenute ranije donete odluke po tom pitanju, u kojima je naloženo da se, za period od još trideset (30) dana “[z]abrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi drugačije, svaka komunikacija optuženog i drugih osoba, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), diplomatskim ili konzularnim predstavnicima i članovima uže porodice, pod uslovom da se kontakt sa porodicom nadgleda onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice”;


UZIMAJUĆI U OBZIR da optuženi i dalje pokazuje sklonost da prkosi u vezi sa ovom i ranijim odlukama u vezi sa pravima na komunikaciju, te da je to i dalje razlog za zabrinutost;


IMAJUĆI, SA ZABRINUTOŠĆU, U VIDU pismo koje je optuženi 15. aprila 2004. uputio Tomislavu Nikoliću, zameniku predsednika stranke optuženog, objavljeno u štampi 21. aprila 2004, u kojem optuženi iznosi tvrdnje o nedoličnom ponašanju službenika Međunarodnog suda, uključujući sudije, službenike Tužilaštva i Sekretarijata, od kojih su neki navedeni po imenu;


PODSEĆAJUĆI na to da je Pretresno veće II, povodom sličnih tvrdnji optuženog na račun službenika Međunarodnog suda, u svojoj “Odluci o izvesnim tvrdnjama iz ‘Podneska broj 23’” od 18. novembra 2003. upozorilo optuženog i izjavilo da “s velikim negodovanjem gleda na njegovo ponašanje u ovoj stvari, te da će eventualni budući pokušaji da se javni postupak iskoristi u svrhu nepotkrepljenog optuživanja službenika ili drugih osoba povezanih sa Međunarodnim sudom najverovatnije biti kažnjeni”;


IMAJUĆI U VIDU da nepotkrepljeni navodi, posebno tako ozbiljne prirode, predstavljaju tešku zloupotrebu olakšica vezanih za pismenu komunikaciju, u skladu s važećim propisima i praksom Pritvorske jedinice u vezi s prijemom i slanjem pošte, dodeljenih u Odluci i ranijim odluka u vezi s pravom na komunikaciju;


UZIMAJUĆI U OBZIR da se optuženi u predmetnom pismu intenzivno zalagao da se ono distribuira sredstvima javnog informisanja i pristalicama njegove stranke, što je u suprotnosti s Pravilnikom o pritvoru osoba koje čekaju na suđenje ili žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom ili su iz nekog drugog razloga pritvorene po ovlašćenju ovog suda (u daljem tekstu: Pravilnik o pritvoru), te da je objavljivanje tog pisma izazvalo veliku pažnju sredstava javnog informisanja i izveštaje o tome da je osoba optužena za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, kao što je optuženi, u poziciji da bez poteškoća pomaže aktuelnu kampanju za predsedničke izbore u Srbiji;


UZIMAJUĆI U OBZIR da, pri uspostavljanju ravnoteže između prava optuženog na komunikaciju i posete i prava Međunarodnog suda da efikasno ostvaruje svoj mandat i funkcije, treba uzeti u obzir predsedničke izbore u Srbiji koji će se održati 13. juna 2004. i gorenavedeni stav optuženog;


UZIMAJUĆI, STOGA, U OBZIR da konkretne okolnosti u ovom predmetu i dalje iziskuju primenu mera kako bi se izbeglo potencijalno štetno izveštavanje sredstava javnog informisanja prouzrokovano time što nisu uvedena ograničenja prava optuženog na komunikaciju i posete;


ODLUČUJE, u skladu s pravilom 60 i pravilom 63 Pravilnika o pritvoru, da se tokom perioda od 10. maja 2004. do 13. juna 2004, kada će se održati predsednički izbori, nakon čega će se ova odluka preispitati, primenjuju sledeće mere:


da se zabrani, ukoliko upravnik Pritvorske jedinice ne odredi drugačije, svaka komunikacija optuženog i drugih osoba, izuzev sa pravnim savetnikom (ukoliko ga ima), diplomatskim ili konzularnim predstavnicima i članovima uže porodice, pod uslovom da se kontakt sa porodicom nadgleda onako kako odredi upravnik Pritvorske jedinice;


da važeće mere u vezi sa pismenom komunikacijom ostanu na snazi i da se poštuju propisi Pritvorske jedinice u vezi s prijemom i slanjem pošte.