Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ukinuta ograničenja u komunikaciji Slobodana Miloševića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 11. marta 2004.

JL/P.I.S./829-t


UKINUTA OGRANIČENJA U KOMUNIKACIJI SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Dana 9. marta 2004, zamenik sekretara Suda David Tolbert je uputio pismo Slobodanu Miloševiću u kojem ga je obavestio o svojoj odluci da mu ne produži ograničenja u komunikaciji određena odlukom od 11. decembra 2003. i kasnijim odlukama od 9. januara i 6. februara 2004.


U pismu upućenom g. Miloševiću, zamenik sekretara je rekao da je da je prilikom donošenja ove odluke imao u vidu da je g. Milošević ispoštovao prethodne odluke.


Međutim, zamenik sekretara Suda je još jednom upozorio g. Miloševića da je svaka direktna ili indirektna komunikacija s sredstvima javnog informisanja zabranjena i da će svaka aktivnost koja može da podrije mandat ovog Međunarodnog suda ili izazove kršenje Pravilnika o pritvoru Međunarodnog suda i upustava upravnika dovesti do ponovnog uvođenja ograničenja u komunikaciji.