Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Pretresno veće III potvrdilo završetak izvođenja dokaza optužbe i izdalo nalog kojim se ponovo zakazuje i propisuje raspoloživo vreme za izvođenje dokaza odbrane

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VEĆE

Hag, 25. februar 2004.

JL/P.I.S./826t


PREDMET MILOŠEVIĆ:

PRETRESNO VEĆE III POTVRDILO ZAVRŠETAK IZVOĐENJA DOKAZA OPTUŽBE I IZDALO NALOG KOJIM SE PONOVO ZAKAZUJE I PROPISUJE RASPOLOŽIVO VREME ZA IZVOĐENJE DOKAZA ODBRANE


Danas, u sredu 25. februara 2004, Pretresno veće III je izdalo Odluku po “Obaveštenju optužbe o završetku izvođenja dokaza i zahtevu za prihvatanje dokaza u pismenom obliku”, kojom je potvrdilo da “je ovim izvođenje dokaza optužbe završeno”. Osim toga, Pretresno veće je izdalo nekoliko naloga u vezi s dokazima čije je uvrštavanje zahtevala optužba.


Pretresno veće je takođe izdalo nalog za “Promenu rasporeda i utvrđivanje raspoloživog vremena za izvođenje dokaza odbrane”. Pretresno veće je uzelo u obzir “Nalog u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”, koji je Pretresno veće izdalo 17. septembra 2003, “u kojem je Pretresno veće propisalo procedure kojih optuženi treba da se pridržava u vezi s pripremom i izvođenjem dokaza odbrane”, kao i “Dalji nalog o rasporedu izvođenja dokaza odbrane”.


Pretresno veće je dalje konstatovalo “da su bolest optuženog i sadržaj zahteva optužbe uticali na datum završetka izvođenja dokaza optužbe i da je prema tome neophodno da se ponovo utvrde datumi za pripremu i početak izvođenja dokaza odbrane”.


Pretresno veće III je naložilo sledeće:


(1) “Optuženi ili Amici Curiae moraju podneti zahteve u skladu s pravilom 98 bis do ponedeljka, 8. marta 2004;


(2) Optužba će svoj odgovor na zahteve u skladu s pravilom 98 bis podneti do ponedeljka, 22. marta 2004;


(3) Materijal koji optuženi treba da podnese u skladu s pravilom 65 ter (G) moraju se podneti do ponedeljka, 12. aprila 2004;


(4) Konferencija pre izvođenje dokaza odbrane održaće se u ponedeljak, 17. maja 2004. u 10:00 sati;


(5) Izvođenje dokaza odbrane počeće u utorak, 8. juna 2004, a Pretresno veće će te nedelje zasedati od utorka 8. do četvrtka 10. juna 2004;


(6) Optuženi će na raspolaganju imati 150 dana da izvede svoje dokaze, kako je to prethodno navedeno; i


(7) Dalji nalozi u vezi s izvođenjem dokaza odbrane biće naknadno izdati.”