Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Momčilu Krajišniku počinje u utorak 3. februara 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE

Hag, 30. januar 2004.

JM/ P.I.S. / 820t


SUĐENJE MOMČILU KRAJIŠNIKU POČINJE

U UTORAK 3. FEBRUARA 2004.


Dana 29. januara 2004, Pretresno vijeće u sastavu: sudije Alphons Orie (predsjedavajući), Amin El-Mahdi i Joaquín Martín Canivell izdalo je nalog kojim je potvrđeno da će suđenje Momčilu Krajišniku početi u utorak 3. februara 2004. u 15:15 sati u sudnici I.


Pretresno vijeće je dalje naložilo da se pretpretresna konferencija održi u 14:15 sati istoga dana.


Podaci o suđenju:


U izmijenjenoj konsolidovanoj optužnici, podnesenoj 7. marta 2002. u skladu sa odlukom Pretresnog vijeća od 4. marta 2002, u opštim crtama se navodi da su od 1. jula 1991. do 30. decembra 1992, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić i drugi, uključujući Slobodana Miloševića, Željka Ražnatovića zvanog Arkan i Radovana Karađića, učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, planirali, podsticali, naređivali, počinili i na druge načine pomagali i podržavali planiranje, pripremu ili izvršenje djelimičnog uništenja nacionalnih, etničkih, rasnih ili vjerskih grupa bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata na teritoriji unutar Bosne i Hercegovine. Cilj udruženog zločinačkog poduhvata je prvenstveno postignut progonima po prepoznatljivom obrascu, kako je navedeno u optužnici.


Prema navodima optužnice, uništenje ovih grupa izvođeno je na sljedeći način:


“rasprostranjenim ubijanjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, uključujući vodeće članove njihovih zajednica, i to tokom i nakon napada na gradove i sela u tim opštinama, te ubijanjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata povezanim sa zatočeničkim objektima”,
“nanošenjem teške tjelesne ili duševne povrede bosanskim Muslimanima i bosanskim Hrvatima, uključujući vodeće članove njihovih zajednica, za vrijeme njihovog zatoništva u zatočeničkim objektima”,
“zatočenjem bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, uključujući vodeće članove njihovih zajednica, u logorima i zatočeničkim objektima u uslovima života sračunatim da dovedu do fizičkog uništenja, konkretno putem okrutnog i nečovječnog postupanja koje je uključivalo mučenje, fizičko i psihičko zlostavljanje te seksualno nasilje, nehumane uslove života, prisilni rad, kao i neobezbjeđivanje odgovarajućeg smještaja, zaklona, hrane, vode, medicinske pomoći i higijensko-sanitarnih uslova”.

Navodi se da je Momčilo Krajišnik bio na istaknutom položaju u rukovodstvu bosanskih Srba. Bio je član Savjeta za nacionalnu bezbjednost, proširenog Predsjedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine, Glavnog odbora Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine (SDS), te Skupštine bosanskih Srba čiji je bio i predsjednik. Na osnovu tih saradničkih odnosa, položaja i članstava, imao je de facto kontrolu i vlast nad snagama bosanskih Srba te političkim i državnim organima bosanskih Srba i njihovim agentima, koji su učestvovali u krivičnim djelima navedenim u optužnici.


Optužbe


Optužnica tereti Momčila Krajišnika na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta Međunarodnog suda) i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta) u:


dvije tačke za genocid (član 4 Statuta - genocid, i/ili saučesništvo u genocidu),
pet tačaka za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta –progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi; istrebljenje; ubistvo; deportacije, nečovječno postupanje),
jednoj tački za kršenje zakona ili običaja ratovanja (član 3 Statuta –ubistvo).

Dana 2. oktobra 2002, suoptužena Biljana Plavšić izjasnila se krivom po jednoj tački za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Nakon toga, Pretresno je vijeće 25. novembra 2002. naložilo da se suđenje Momčilu Krajišniku odvoji od postupka izricanja kazne Biljani Plavšić. Dana 27. februara 2003, Biljana Plavšić je osuđena na zatvorsku kaznu od 11 godina.


Početak suđenja Momčilu Krajišniku prethodno je bio zakazan za 12. maj 2003, ali je odgođen zbog odluke Međunarodnog suda da povuče imenovanje glavnog advokata odbrane, g. Deyana R. Brashicha, nakon što je on privremeno suspendovan pred advokatskom komorom u Sjedinjenim Američkim Državama.