Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miroslav Bralo Osuđen Na 20 Godina Zatvora

Miroslav Bralo osuđen na 20 godina zatvora

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VIJEĆA

Haag, 7. decembar 2005.
CT/MO/1031t

MIROSLAV BRALO OSUĐEN NA 20 GODINA ZATVORA

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju danas je osudio Miroslava Bralu na 20 godina zatvora zbog njegovog učešća u višestrukom ubistvu, silovanju, mučenju, protivpravnom zatočenju i nečovječnom postupanju prema civilima bosanskim Muslimanima, uključujući i nekoliko djece, u srednjoj Bosni i Hercegovini (BiH) u periodu od januara do sredine jula 1993.

Kao bivši pripadnik jedinice "Džokeri", antiterorističkog voda 4. bojne Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), on se 19. jula 2005. godine izjasnio krivim za široki spektar ratnih zločina počinjenih u i oko sela Ahmići i Nadioci u srednjoj Bosni.

U sažetku presude koja je pročitana u sudnici, Pretresno vijeće je navelo da "...zaključuje da ste vi, g. Bralo, izvršili cijeli niz užasnih zločina, koje valja jasno osuditi. Za vaša djela ne može postojati izgovor ili opravdanje, niti se može proniknuti u vaše razloge za zlostavljanje tolikog broja ljudi."

Pretresno vijeće, koje su činili sudije Bonomy (predsjedavajući), Robinson i Kwon, ocijenilo je eventualno predočene olakšavajuće okolnosti u odnosu na težinu krivičnih djela. Pretresno vijeće je prvenstveno uzelo u obzir činjenicu da se Miroslav Bralo izjasnio krivim za svoje zločine, navodeći sljedeće: "Takvo izjašnjavanje o krivici predstavlja iskreno prihvatanje lične odgovornosti i daje znatno veći doprinos pomirenju ljudi na području zahvaćenom sukobom od zaključka o krivici nakon suđenja na kojem optuženi uporno poriče svoja djela. Time se takođe ranjive žrtve i svjedoci mogu poštedjeti svjedočenja na suđenju, a unapređuje se i djelovanje Međunarodnog suda."

Dalje, Pretresno vijeće je navelo da je Miroslav Bralo iznio dokaze o svom kajanju, uključujući i pismene i usmene izjave i uzelo je u obzir "njegovo nastojanje da pomogne u lociranju i ekshumaciji tijela onih koje su ubili on i drugi tokom napada na Ahmiće."

Izričući kaznu, Pretresno vijeće je iznijelo da bi bez olakšavajućih okolnosti koje se navode u presudi kazna bila viša od izrečene kazne od 20 godina. U sažetku, Pretresno vijeće je navelo da su potvrdno izjašnjavanje o krivici Miroslava Brala prije suđenja, njegovo kajanje i koraci u pravcu rehabilitacije imali posebnog uticaja na izricanje niže kazne.

Miroslav Bralo će ostati u pritvoru Tribunala do prebacivanja u državu u kojoj će izdržavati kaznu.

Od osnivanja 1993., Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji. Do sada su okončani postupci protiv 88 osoba. Sedmoro optuženih je u bjekstvu.

*****

Integralni tekst sažetka presude koji je sudija Bonomy pročitao možete naći na

Internet stranici Međunarodnog suda na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/x/cases/bralo/tjug/bcs/051207bcs_summary.pdf

Integralni tekst presude (za sada samo na engleskom jeziku) možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na engleskom jeziku: www.icty.org.

Na istoj stranici možete pratiti sve postupke pred Sudom