Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: pretresno veće saslušaće argumente u vezi sa razdvajanjem optužnice za Kosovo

Predmet Milošević: pretresno veće saslušaće argumente u vezi sa razdvajanjem optužnice za Kosovo

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Hag, 22. novembar 2005.
JL/MO/1026-t

PREDMET MILOŠEVIĆ: PRETRESNO VEĆE SASLUŠAĆE ARGUMENTE U VEZI SA RAZDVAJANJEM OPTUŽNICE ZA KOSOVO

Sudije Pretresnog veća koje zasedaju na suđenju Slobodanu Miloševiću danas su naložile da se sledeće nedelje, u utorak 29. novembra 2005, u 9:00 časova, održi rasprava kako bi "saslušali argumente strana u postupku o razdvajanju optužnice za Kosovo i okončanju tog dela suđenja, kao i dalje podneske u vezi sa zdravstvenim stanjem optuženog".

U svom nalogu, Pretresno veće je između ostalog:

uzelo u obzir činjenicu "da je nakon perioda relativno dobrog zdravstvenog stanja optuženog, tokom kog je Pretresno veće nastavilo da zaseda tri dana nedeljno, suđenje 11. novembra odloženo na jedan dan, a zatim od polovine rasprave 15. novembra, pa sve do barem kraja ove nedelje, zbog istog stanja i faktora koji u potpunosti ometaju vođenje suđenja",

konstatovalo "da je Žalbeno veće u principu razmatralo mogućnost razdvajanja postupka u svom ‘Obrazloženju odluke po interlokutornoj žalbi optužbe na odbijanje zahteva za spajanje postupka’",

uzelo u obzir činjenicu "da je, na osnovu liste svedoka koju je predočio optuženi i njegovih izjava u sudnici o broju preostalih svedoka za Kosovo, jasno da je izvođenje dokaza odbrane za deo optužnice za Kosovo skoro završen" i

uzelo u obzir činjenicu "da može biti u ineresu pravde da Međunarodni sud odvoji optužnicu za Kosovo, okonča taj deo suđenja i donese presudu o tome".

Naloga na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda:

http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/en/051122.htm

Prevod na bosanski/hrvatski/srpski biće dostupan u dogledno vreme.

*****


Štampane primerke naloga možete da zatražite od Kancelarije za medije.

Sve postupke možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda.