Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zajednička optužnica protiv devetorice optuženih za zločine počinjene u Srebernici i Žepi

Zajednička optužnica protiv devetorice optuženih za zločine počinjene u Srebernici i Žepi

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
VIJEĆA

Haag, 22. septembra 2005.
CVO/MO/1005-t

ZAJEDNIČKA OPTUŽNICA PROTIV DEVETORICE OPTUŽENIH ZA ZLOČINE POČINJENE U SREBERNICI I ŽEPI

Dana 21. septembra 2005., Pretresno vijeće III je odobrilo zahtjev tužilaštva da se šest optužnica protiv devetorice optuženih - Vujadina Popovića, Ljubiše Beare, Drage Nikolića, Ljubomira Borovčanina, Zdravka Tolimira, Radivoja Miletića, Milana Gvere, Vinka Pandurevića i Milorada Trbića - objedini u jednu. Optužbe protiv njih odnose se na prisilno premještanje stanovništva bosanskih Muslimana iz enklava Srebrenica i Žepa u istočnoj Bosni. Popović, Beara, Nikolić, Borovčanin, Pandurević i Trbić takođe se konkretno terete za navodno učešće u masovnom pogubljenju muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz Srebrenice. Zdravko Tolimir je i dalje na slobodi.

Tužilaštvo je Zahtjev za spajanje postupaka podnijelo 10. juna 2005. u skladu s pravilom 48 Pravilnika o postupku i dokazima.

U svojoj odluci, Pretresno vijeće je između ostalog iznijelo sljedeće razloge:

svi optuženi se terete za zločine počinjene tokom iste "transakcije", kako to zahtijeva pravilo 48; svih devet optuženih bili su pripadnici oružanih snaga Republike Srpske i svi se terete za zločine počinjene u istočnoj Bosni, konkretno u Srebrenici/Žepi tokom uglavnom istog perioda, od marta do avgusta 1995., odnosno od jula do novembra 1995; "iako je udruženi zločinački poduhvat da se stanovništvo prisilno premjesti . počeo u martu 1995., prisilno premještanje stanovništva bosanskih Muslimana kulminiralo je stvarnim fizičkim iseljenjem stanovništva iz Srebrenice 12. i 13. jula 1995. Najveći dio masovnih pogubljenja se dogodio nakon toga između 12. i 17. jula, a . plan da se pogube vojno sposobni muškarci iz Srebrenice počeo je u popodnevnim satima 12. jula prisilnim odvajanjem vojno sposobnih muškaraca od njihovih porodica u Potočarima ."; Vijeće smatra da će jedinstveno suđenje bolje zaštititi interese pravde, tako što će se izbjeći dupliranje dokaza, povećati ekonomičnost sudskog postupka, zaštititi prava i dostupnost svjedoka i osigurati konzistentnost u presudama; prava optuženih će takođe biti bolje zaštićena u zajedničkom suđenju jer će takvo suđenje biti ekspeditivnije i imat će potpunije dokaze.

Sudija Robinson je odluci priložio izdvojeno mišljenje

*****

Kompletan tekst odluke možete na zahtjev dobiti od Kancelarije za medije ili pronaći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.icty.org.

Na istoj stranici možete pratiti postupke pred Međunarodnim sudom.