Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odobreno privremeno puštanje na slobodu Miće Stanišića, Radivoja Miletića i Milana Gvere

Odobreno privremeno pustanje na slobodu Mice Stanisica, Radivoja Miletica i Milana Gvere

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆAHag, 19. jula 2005.

CT/MOW/991-t


ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE
NA SLOBODU


MIĆE STANIŠIĆA,
RADIVOJA MILETIĆA I MILANA GVERE


Dana 19. jula 2005., u tri odvojene odluke,
Pretresno vijeće II u sastavu: predsjedavajući
sudija Parker, sudija Thelin i sudija Van Den
Wyngaert, odobrilo je zahtjeve za privremeno
puštanje Miće Stanišića,
Radivoja Miletića i Milana Gvere na slobodu,
u skladu s određenim konkretnim uslovima.


Mićo Stanišić je podnio
zahtjev 19. aprila 2005., a Tužilaštvo
je podnijelo odgovor 17. maja 2005.


Radivoje Miletić je podnio djelimično
povjerljivi zahtjev za privremeno puštanje
na slobodu 25. aprila 2005., a 6. maja 2005.
Tužilaštvo je podnijelo odgovor na
njegov zahtjev. Milan Gvero je podnio zahtjev
5. aprila 2005., a Tužilaštvo je
odgovorilo 19. aprila 2005.


Pri donošenju odluka, Pretresno vijeće
je razmotrilo da li će se optuženi,
ako budu pušteni, pojaviti na suđenju,
te da li predstavljaju opasnost za svjedoke, žrtve
ili neke druge osobe. Pretresno vijeće
je takođe razmotrilo druge faktore, uključujući
garancije vlade, težinu krivičnih
djela, okolnosti predaje i stepen saradnje
s vlastima koje su dale garancije.


U zaključku, Pretresno vijeće
je u sve tri odluke izjavilo da je Vijeće
uvjereno da je optuženi u dovoljnoj mjeri
pokazao da će se, ako bude pušten,
vratiti na suđenje i da neće predstavljati
opasnost ni za kojeg svjedoka, žrtvu ili
neku drugu osobu. Nadalje, kad se sve uzme
u obzir, Vijeće je uvjereno da postoji
opravdanje da primijeni svoje diskreciono pravo
i odobri privremeno puštanje optuženog
na slobodu>.


Optuženi će biti pušteni
u dogledno vrijeme.


******


Štampani primjerci
odluka mogu se na zahtjev dobiti od Kancelarije
za medije.


Postupke pred Međunarodnim
sudom možete pratiti na Internet stranici
Međunarodnog suda:
www.un.org/icty.