Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donijete odluke o prebacivanju predmeta u skladu sa Pravilom 11bis u predmetima tužilac protiv Mitra Raševića i Save Todorovića i Tužilac protiv Dragomira Miloševića

DONIJETE ODLUKE O PREBACIVANJU PREDMETA U SKLADU SA PRAVILOM 11 BIS U PREDMETIMA TUŽILAC PROTIV MITRA RAŠEVIĆA I SAVE TODOVIĆA I TUŽILAC PROTIV DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
SEKRETARIJAT

Haag, 8. juli 2005.CVO/MOW/987-t

DONIJETE ODLUKE O PREBACIVANJU PREDMETA U SKLADU SA PRAVILOM 11 BIS U PREDMETIMA TUŽILAC PROTIV MITRA RAŠEVIĆA I SAVE TODOVIĆA I TUŽILAC PROTIV DRAGOMIRA MILOŠEVIĆA

Vijeće za prosljeđivanje MKSJ-a donijelo je danas, 8. jula 2005, odluke povodom dva zahtjeva podneta od strane tužioca u skladu sa pravilom 11 bis u predmetima Tužilac protiv Mitra Raševića i Save Todovića i Tužilac protiv Dragomira Miloševića.

*****

Puni tekst Odluka na engleskom jeziku može se na zahtjev dobiti od Službe za komunikacije i naći na Internet stranici www.icty.org.

Prevod na bosanski/hrvatski/srpski biće naknadno dostupan.

Na istoj stranici možete pratiti sve postupke pred Međunarodnim sudom.