Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prebacivanje Ljubeta Boškoskog

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 24. marta 2005.

CT/MOW/953-t


PREBACIVANJE LJUBETA BOŠKOSKOG


Danas, 24. marta 2005, Ljube Boškoski je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Više informacija o optužnici možete naći u Saopštenju za javnost br. 949 od 15. marta 2005. Integralni tekst optužnice je dostupan na Internet stranici Međunarodnog suda na makedonskom i engleskom jeziku. Datum i vreme prvog stupanja pred Sud biće naknadno zakazani.