Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsednik Meron donio odluku o zahtevu dodeljenih branilaca da se povuku iz predmeta Milošević

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRESIDENT
PRESIDENT
PREDSEDNIK

Hag, 8. februar 2005.
JP/MOW/935-t

PREDSEDNIK MERON DONIO ODLUKU O ZAHTEVU DODELJENIH BRANILACA DA SE POVUKU IZ PREDMETA MILOŠEVIĆ

Juče, u ponedeljak 7. februara 2005, predsednik MKSJ-a, sudija Theodor Meron, izdao je odluku kojom potvrđuje odluku sekretara kojom se odbija zahtev dodeljenih branilaca da se povuku s dužnosti u predmetu Milošević.

Dodatni podaci

Ova je oduka usledila nakon zahteva advokata koje je Sud dodelio Slobodanu Miloševiću, Stevena Kaya i Gillian Higgins, da se povuku kao Miloševićevi branioci pred Međunarodnim sudom. Tokom dela suđenja na kojem je optužba izvodila dokaze, Milošević se zastupao sâm. Po završetku izvođenja dokaza optužbe, Pretresno veće je odlučilo da Miloševićevo stalno poboljevanje ugrožava integritet suđenja i, potencijalno, pravičnost konačne presude. Pretresno je veće stoga odlučilo da dodeli advokata koji će zastupati Miloševića, uprkos njegovom protivljenju takvoj odluci. Nakon toga Kay i Higgins su imenovani da zastupaju Miloševića tokom dela suđenja na kojem odbrana izvodi dokaze. U ime g. Miloševića, oni su uložili žalbu na tu odluku. Žalbeno veće je svojom odlukom od 1. novembra 2004, potvrdilo njihovo imenovanje, ali je smatralo da Pretresno veće mora da deluje pod “osnovnom pretpostavkom da će Milošević, kad je za to fizički sposoban, voditi glavnu reč u izvođenju dokaza odbrane”.

Pre nego što je izdata ova odluka Žalbenog veća, dodeljeni branioci su pisali sekretaru tražeći da se povuku s dužnosti na koju su imenovani prema članu 19 Uputstva za dodelu branioca po službenoj dužnosti. Sekretar je prosledio taj zahtev Pretresnom veću, koje je saslušalo argumente o tom pitanju nakon što je odlukom Žalbenog veća jasno dato na znanje da dodeljeni branioci moraju ostati na dužnosti. Dana 7. decembra 2004, Pretresno veće je izdalo odluku u kojoj navodi da ne nalazi nikakvog osnova za zahtev dodeljenih branioca da se povuku. Nedelju dana kasnije, sekretar je izdao odluku u kojoj zaključuje da “Sekretarijat nije uveren da je u interesu pravde da se povuku dodeljeni branioci…” Dana 28. decembra 2004, dodeljeni branioci podneli su predsedniku Međunarodnog suda Zahtev za preispitivanje odluke sekretara o povlačenju .

Kompletan tekst odluke (trenutno samo na engleskom jeziku): http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tdec/en/050207e.htm