Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće modifikovalo uslove privremenog puštanja Ramusha Haradinaja na slobodu

Zalbeno vece modifikovalo uslove privremenog pustanja Ramusha Haradinaja na slobodu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VEĆE

Hag, 10. mart 2006.
OK/MOW/1049t

ŽALBENO VEĆE MODIFIKOVALO USLOVE PRIVREMENOG PUŠTANJA RAMUSHA HARADINAJA NA SLOBODU

Žalbeno veće Međunarodnog suda danas je izdalo odluku donesenu većinom glasova o modifikovanim uslovima privremenog puštanja Ramusha Haradinaja na slobodu, u kojoj je odbilo zahtev Tužilaštva da se ukine odluka Pretresnog veća od 12. oktobra 2005., te je umesto toga izmenilo tu odluku.

U svojoj odluci od 12. oktobra 2005, Pretresno veće je postavilo sledeće uslove u vezi s pojavljivanjem Ramusha Haradinaja u javnosti:

"… optuženi može da se pojavljuje u javnosti i uključi se u javne političke aktivnosti u onoj meri u kojoj UNMIK smatra da bi to bilo važno za pozitivan razvoj političke i sigurnosne situacije na Kosovu, s tim da UNMIK mora prethodno da odobri zahtev optuženog u vezi sa svakom takvom pojedinačnom aktivnošću."

“… Pretresno veće traži da UNMIK preuzme odgovornost da odobri ili odbije gorenavedene aktivnosti optuženog na osnovu svakog pojedinačnog slučaja, i da svaku takvu aktivnost uključi u dvosedmične izveštaje koje podnosi Pretresnom veću u skladu s Odlukom o privremenom puštanju na slobodu. Od UNMIK-a se takođe traži da u tim izveštajima navede svaku takvu buduću aktivnost optuženog, ako je zahtev optuženog u postupku pred UNMIK-om…"

U odluci koju je donelo danas, Žalbeno veće je dodalo sledeće uslove:

"[…]

Prvo, svaki zahtev koji optuženi pošalje UNMIK-u, takođe mora da bude poslat Tužilaštvu.

Drugo, svaki takav zahtev mora da bude podnesen barem 48 časova pre predložene aktivnosti, tako da Tužilaštvo ima vremena da odgovori.

Treće, za svaki zahtev optuženog, Tužilaštvo će imati pravo da UNMIK-u dostavi podnesak od najviše 400 reči, a UNMIK ne može da odobri dotični zahtev a da ne uzme u obzir taj podnesak.

Četvrto, svako UNMIK-ovo odobrenje zahteva optuženog mora da: (1) sadrži razumno obrazloženje zašto je zahtev odobren, (2) bude poslat i Tužilaštvu, i (3) bude dostavljen obema stranama barem četiri sata pre nego aktivnost o kojoj se radi treba da počne.

Peto, UNMIK-ovi izveštaji Pretresnom veću moraju da sadrže razumno obrazloženje osnova na kojim je UNMIK zasnovao svoju odluku da odobri zahtev optuženog…”

*****

Kompletan tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sledećoj adresi: http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/acdec/en/060310.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom takođe možete pratiti na istoj stranici.