Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Rasim Delić stavljen u kućni pritvor

RASIM DELIĆ STAVLJEN U KUĆNI PRITVOR 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Den Haag, 19. decembar 2007.
CVO/MOW/1209t

 

RASIM DELIĆ STAVLJEN U KUĆNI PRITVOR 
 
 

      Sudija Schomburg, dežurni sudija, izdao je danas nalog Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da Rasima Delića, koji je trenutno na privremenoj slobodi iz pritvora MKSJ-a, stavi u kućni pritvor u njegovom mjestu boravka pod stalnim nadzorom nadležnih vlasti. Sudija je dalje naložio da se optuženi pusti na slobodu samo u svrhe liječenja ukoliko to bude potrebno. Sudija je Rasimu Deliću izdao oštro upozorenje da će svako buduće kršenje uslova privremenog puštanja na slobodu - ma koliko neznatno - zajedno s ovim kršenjem biti uzeto u obzir prilikom eventualnog preispitivanja Delićevog privremenog puštanja na slobodu, ukoliko to bude potrebno. 

       Nalogom se djelimično prihvata zahtjev Tužilaštva od 14. decembra 2007. za hapšenje optuženog. U tom zahtjevu, Tužilaštvo je tvrdilo da je Rasim Delić prekršio odredbe svog privremenog puštanja na slobodu kojima se uslovljava da o svom predmetu ne razgovara ni sa kim osim sa svojim braniocem. U svom nalogu, sudija je izjavio da se uvjerio da je do takvog razgovora došlo tokom Delićevog sastanka s Harisom Silajdžićom, članom Predsjedništva BiH.  

      Rasimu Deliću je u novembru 2007. odobreno privremeno puštanje na slobodu da se vrati u Bosnu i Hercegovinu u periodu od 11. decembra 2007. do 11. januara 2008. U odluci o privremenom puštanju na slobodu, Pretresno vijeće je konstatovalo, između ostalog, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdala garancije da će se Delić pridržavati svih naloga Pretresnog vijeća.  

      Nadalje, Vijeće je konstatovalo i lične garancije optuženog da će se vratiti u pritvor na MKSJ-u prije nastavka suđenja u njegovom predmetu i, uopšte, da će se pridržavati svih naloga koje eventualno izda Pretresno vijeće. 

      Delić je bivši komandant Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). U optužnici protiv njega se navodi da je kao komandant Glavnog štaba imao opštu nadležnost i odgovornost za funkcionisanje ABiH i da prema tome snosi krivičnu odgovornost za djela i propuste svojih podređenih. Suđenje Deliću počelo je 9. jula 2007., a tužilaštvo bi izvođenje dokaza trebalo završiti početkom sljedeće godine.  

      Integralan tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na internet stranici Suda:  
 

       http://www.icty.org/x/cases/delic/tdec/en/071219.pdf
 

*****