Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vinku Pandureviću odobreno privremeno puštanje na slobodu

Vinku Pandureviću odobreno privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 11. decembar 2007.
JP/MOW/1204t

 

VINKU PANDUREVIĆU ODOBRENO PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU

 

Pretresno veće u predmetu Popović i drugi odobrilo je danas privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga Vinka Pandurevića, bivšeg pukovnika koji je komandovao Zvorničkom brigadom Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS).  

Pandureviću je odobreno privremeno puštanje na slobodu u trajanju od ukupno 10 dana u skladu s konkretnim uslovima i odredbama kako bi prisustvovao parastosu za svog oca. Naloženo mu je da se vrati na Međunarodni sud najkasnije 8. januara 2008.  

Vinko Pandurević se tereti zajedno sa šest drugih lica za zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima u enklavama Srebrenica i Žepa u leto 1995. godine. Ranije ovog meseca, isto Pretresno veće odobrilo je privremeno puštanje na slobodu dvojice saoptuženih, Radivoja Miletića i Milana Gvere, tokom predstojeće zimske pauze u radu Suda.

Suđenje u predmetu Popović i drugi počelo je 14. jula 2006. Optužbi je naloženo da završi izvođenje dokaza najkasnije 1. februara 2008. Nakon eventualnih podnesaka u skladu s pravilom 98bis, konferencija pre početka izvođenja dokaza odbrane održaće se 22. maja 2008, a izvođenje dokaza optužbe počeće 2. juna 2008.

Integralan tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na internet stranici
Međunarodnog suda: http://www.icty.org/x/cases/popovic/tdec/en/071211.pdf

                  
*****

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda  www.un.org/icty.