Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće potvrdilo osuđujuću presudu Haradinu Bali i Oslobađajuće presude Fatmiru Limaju i Isaku Musliu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VEĆE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 27. septembra 2007.
CVO/MOW/1184tŽalbeno veće potvrdilo osuđujuću presudu Haradinu Bali i Oslobađajuće presude Fatmiru Limaju i Isaku Musliu


Žalbeno veće Međunarodnog suda potvrdilo je danas presudu Pretresnog veća u predmetu protiv bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Fatmira Limaja, Isaka Musliua i Haradina Bale. Njih trojica bili su optuženi za zločine počinjene nad srpskim civilima i civilima kosovskim Albancima u zarobljeničkom logoru OVK-a Llapushnik/Lapušnik od maja do jula 1998.

Žalbeno veće je odbacilo sve žalbene osnove strana u postupku, potvrdilo oslobađajuće presude Limaju i Musliu i potvrdilo osuđujuće presude Bali za mučenje, okrutno postupanje i ubistvo, kao i kaznu od 13 godina zatvora koja mu je bila izrečena.

Haradin Bala, stražar u zarobljeničkom logoru Llapushnik/Lapušnik osuđen je 30. novembra 2005. na 13 godina zatvora. Pretresno veće je osudilo Haradina Balu zbog njegove lične uloge u "održavanju i sprovođenju nehumanih uslova" u logoru, pomaganju pri mučenju jednog zatvorenika i učestvovanju u ubistvu devet zarobljenika iz logora koji su 25. ili 26. jula 1998. naterani da pešače do planine Berishë/Beriša i ubijeni.

U svojoj odluci, Žalbeno veće je odbacilo svih pet osnova žalbe Bale, uključujući  njegovu tvrdnju o zameni identiteta i njegov alibi. Žalbeno veće je odbacilo dva žalbena osnova optužbe, uključujući i tvrdnju da je postojao sistematski udruženi zločinački poduhvat u okviru kojeg je “zarobljenički logor je držala OVK, uslovi u logoru svodili su se na sistem zlostavljanja i pripadnici OVK u logoru delovali su s namerom da sprovode taj sistem zlostavljanja .”

Žalbeno veće je zaključilo da “iako činjenični nalazi Pretresnog veća pokazuju da su pripadnici OVK sistematski činili dela okrutnog postupanja i mučenja u logoru, Pretresno veće se nije uverilo da su ti pripadnici OVK bili učesnici sistemskog udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem činjenja tih zločina. Pretresno veće nije pogrešilo u vezi s tim jer je razumno stalo na stanovište da se ne može isključiti mogućnost da su pripadnici OVK koji su izmakli kontroli ili takozvani "posetioci" dolazili u logor i iz ličnih razloga, kao što je osveta,  maltretirali ili ubijali zatočene civile, a ne u sklopu sprovođenja nekog zajedničkog plana.”

Taj zaključak primenjen je i na žalbe optužbe na oslobađajuće presude Limaju i Musliu u vezi s navodima o postojanja udruženog zločinačkog poduhvata.

Osim toga, Žalbeno veće je izjavilo da je “Pretresno veće objektivno zaključilo da Fatmir Limaj ne snosi krivičnu odgovornost ni za jedno krivično delo kojim se tereti u Optužnici” u kontekstu komandne odgovornosti.

Žalbeno veće, uz protivno mišljenje sudije Schomburga, uverilo se da je Pretresno veće razumno procenilo celokupne dokaze kada je zaključilo “da Isak Musliu nije bio prisutan u zarobljeničkom logoru i da nije učestvovao u funkcionisanju zarobljeničkog logora Lapušnik.”

Suđenje Fatmiru Limaju, Isaku Musliu i Haradinu Bali počelo je 15. novembra 2004. i trajalo je 88 dana. Optužba je pozvala 30 svedoka i izvela 260 dokaznih predmeta, dok je odbrana pozvala 16 svedoka i izvela 44 dokazna predmeta.

Haradin Bala će ostati u Pritvorskoj jedinici MKSJ-a do prebacivanja u zemlju u kojoj će izdržavati kaznu. U izdržavanje kazne će biti uračunato vreme koje je proveo u pritvoru Međunarodnog suda.

Integralan tekst sažetka presude dostupan je na sledećoj adresi:
http://www.un.org/icty/bhs/latest/press/p1184-t-summary.htm

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu