Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pravna podrška sudskim vijećima

Tajništvo Suda zapošljava brojne pravnike koji pomažu sucima baveći se istraživanjem raznih pitanja međunarodnog kaznenog prava, međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava.

Osim toga, pravno osoblje pomaže sucima u pripremi i vođenju sudskih predmeta kao i u  procesuiranju dokaza i dokumenata koji su podneseni tokom suđenja. Također sudjeluju u izradi pravnih dopisa, odluka i presuda. Sucima i pravnicima također pomažu pravnici pripravnici koji moraju u najmanju ruku biti studenti zadnje godine studija prava. 

Predsjednik Međunarodnog suda imenuje šefa kabineta i zamjenika šefa kabineta kao i  šefa Službe sudskih vijeća. Šef kabineta ima ulogu predsjednikovog savjetnika i ključni je operativni dužnosnik za sva pitanja u vezi s Ujedinjenim narodima, te za diplomatska, politička i administrativna pitanja. Zamjenik šefa kabineta pomaže šefu kabineta u planiranju, organizaciji i koordinaciji aktivnosti Ureda predsjednika. Šef Službe sudskih vijeća glavni je pravni savjetnik za pravna pitanja koja se pojavljuju u sudskim vijećima.