Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haradin Bala prebačen u francusku na odsluženje kazne

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 15. maj 2008.
VE/MOW/1250t


HARADIN BALA PREBAČEN U FRANCUSKU NA ODSLUŽENJE KAZNE

 

Haradin Bala juče je prebačen u Francusku na odsluženje kazne od trinaest godina zatvora na koju je osuđen za zločine koje je Oslobodilačka vojska Kosova počinila nad civilima Srbima i kosovskim Albancima u zatočeničkom logoru Lapušnik/Llapushnik od maja do jula 1998. godine.

Bala je bio stražar u logoru i lično je učestvovao u sprovođenju i održavanju nečovečnih uslova zatočeništva, pomaganju u mučenju jednog zatočenika i ubistvu devet zatočenih.

Osuđen je na trinaest godina zatvora 30. novembra 2005. godine za mučenje, okrutno postupanje i ubistvo. Dvojica saoptuženih, Fatmir Limaj i Isak Musliu, oslobođeni su svih optužbi. Žalbeno veće je 27. septembra 2007. potvrdilo presudu Pretresnog veća i potvrdilo kaznu na koju je Bala osuđen.

Podatke o predmetu, uključujući pregled ovog postupka, možete naći na internet stranici Međunarodnog suda na: http://www.icty.org/cases/party/728/4

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci u predmetima protiv 113 lica su okončani.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org