Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vinko Martinović prebačen na izdržavanje kazne u italiju

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 9. maj 2008
VE/MOW/1248t


VINKO MARTINOVIĆ PREBAČEN NA IZDRŽAVANJE KAZNE U ITALIJU

 

Vinko Martinović danas je prebačen u Italiju na izdržavanje kazne od 18 godina zatvora za zločine počinjene nad bosanskim Muslimanima na području Mostara  u Bosni i Hercegovini od aprila 1993. do januara 1994.

Martinović, takođe zvan Stela, bio je zapovjednik podjedinice Kažnjeničke bojne, vojne jedinice koju je osnovao saoptuženi u predmetu, Mladen Naletilić, u sklopu Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Dana 31. marta 2003., Martinović je proglašen krivim za progone, nečovječna djela, nečovječno postupanje, protivpravni rad, hotimično nanošenje velikih patnji ili teških povreda tijela i zdravlja, ubistvo, hotimično lišavanje života, protivpravno premještanje civila i pljačkanje. Martinović je osuđen na 18 godina zatvora. Naletilić je osuđen na 20 godina zatvora. Žalbeno vijeće je potvrdilo Martinovićevu kaznu 3. maja 2006.

Martinović je bio odgovoran i lično je učestvovao u prisilnom premještanju bosanskih  Muslimana iz zapadnog dijela Mostara, tako da je ta strana grada ostala “potpuno očišćena od  Muslimana”. Muslimani, uključujući žene, djecu i starce, tjerani su iz svojih domova uz prijetnju oružjem, a njihovi su domovi opljačkani. Martinović je takođe privodio civilno muslimansko stanovništvo Mostara i zatočavao ga u zatočeničkom logoru Heliodrom. Martinović je ratne zarobljenike koristio za kopanje rovova ili nošenje ranjenih i mrtvih vojnika, a koristio ih je i kao žive štitove na liniji fronta.

Podaci o predmetu koji sadrže pregled postupka nalaze se na internetskoj stranici Međunarodnog suda:
http://www.icty.org/cases/party/753/4

Međunarodni sud podigao je optužnice protiv 161 osobe zbog teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 113 osoba su okončani.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org