Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mići Stanišiću odobreno privremeno puštanje na slobodu

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 11. jul 2008.
CT/MOW/1272t


Mići Stanišiću odobreno privremeno puštanje na slobodu


Pretresno vijeće je juče ponovo odobrilo privremeno puštanje na slobodu Mići Stanišići koje stupa na snagu 14. jula. Optuženi će privremeno boraviti na slobodi sve dok Pretresno vijeće ne odluči da ga pozove da se vrati u Pritvorsku jedinicu UN-a.

Kao bivši ministar unutrašnjih poslova na području Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba, Stanišić se tereti za ubistvo, progone, mučenje i istrebljenje stanovništva bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata od 1. aprila do 31. decembra 1992. na sjeverozapadu zemlje.

Stanišiću je odobreno privremeno puštanje na slobodu 19. jula 2005. Dana 11. aprila 2008., izvršenje odluke o privremenom puštanju na slobodu je odgođeno i optuženom je naloženo da se vrati u Haag do 2. maja kako bi prisustvovao pretresu 6. maja 2008.

Podaci o predmetu koji sadrže pregled ovog postupka mogu se naći na internet stranici Međunarodnog suda na:
http://www.icty.org/cases/party/783/4*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org