Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu - 30. maj 2012.

Datum: 30.05.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i sudska veća:     

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Početak suđenja u trećem postupku protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja suda zakazan je za utorak, 12. jun 2012, u sudnici I. Suđenje će početi neposredno nakon pretpretresne konferencije koja počinje u 9:00 časova. Šešelj se tereti da je na svom vebsajtu objavio poverljive informacije suprotno nalozima Veća. Ovaj materijal se sastoji od četiri knjige čiji je optuženi autor i šest poverljivih podnesaka koje je podneo u sklopu  svog glavnog postupka i dva prethodna postupka zbog nepoštovanja suda. Ove knjige i podnesci otkrivaju poverljive informacije o većem broju zaštićenih svedoka koji su svedočili na njegovom glavnom suđenju pred Međunarodnim sudom po optužbama za ratne zločine. Šešelj će biti jedini svedok u ovom postupku, a ispitivaće ga njegov pravni savetnik Dejan Mirović i ispitivanje će trajati najduže dva sata. 
 
 Takođe u vezi s Vojislavom Šešeljem, izveštaj lekara od kojih je sekretar zahtevao da dostave mišljenje o tome da li je pritvor primeren zdravstvenom stanju optuženog podnesen je 18. maja kao javni dokument. Tim je zaključio da  su "zdravstvena zaštita i mogućnosti koje su na raspolaganju u Pritvorskoj jedinici barem jednake u funkcionalnosti i nivou, onima koje su na raspolaganju javnosti, van Pritvorske jedinice, kao i to da medicinski uslovi u Pritvorskoj jedinici odgovaraju zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja". Jedina preporuka tima lekara je da se skrate intervali u praćenju optuženog, koje se trenutno obavlja svakog sata, kao što je navedeno u izveštaju. Optuženi je odbio da se sastane s timom lekara i oni nisu imali pristup njegovom zdravstvenom kartonu.

Pretresno veće je prošlog petka zakazalo početak izvođenja dokaza tužilaštva u postupku protiv Ratka Mladića za ponedeljak, 25. jun 2012. Tužilaštvo ima rok do kraja današnjeg dana da podnese novi raspored svedočenja za svoje prve svedoke, i mediji će o tome biti obavešteni.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženi će izneti svoje argumente u skladu s pravilom 98bis u ponedeljak, 11. juna u 9:00 časova, u sudnici I. Ovo pravilo omogućava da Pretresno veće donese oslobađajuću presudu po bilo kojoj tački optužnice usmenom odlukom po završetku izvođenja dokaza tužilaštva ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu. Tužilaštvo će odgovoriti na argumente optuženog u sredu,  13. juna u 9:00 časova, u sudnici I.

Iznošenje završnih reči na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu počelo je juče i očekuje se da će trajati do petka. I tužilaštvo i odbrana imaju po šest sati da iznesu svoje završne reči.

U postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Veće trenutno sluša svedočenje Radivoja Mićića, bivšeg službenika Službe državne bezbednosti Srbije, koji je poslednji svedok Simatovićeve odbrane.
       
U žalbenom postupku u predmetu Popović i drugi, statusna konferencija biće održana ovog četvrtka u 9:00 časova, u sudnici I.

Na kraju, predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, pozdravio je britansku inicijativu za prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja u sukobima. To je inicijativa u sklopu predstojećeg predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva grupom G8 tokom 2013. Ona uključuje formiranje predanog britanskog tima koji se može u kratkom roku prebaciti u inostranstvo kako bi prikupljao dokaze i svedočenja koja se mogu koristiti za podršku istragama i krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjene u sukobima. Govoreći o ovoj inicijativi, predsednik je izjavio: "Kroz svoju sudsku praksu, MKSJ i njegov sestrinski sud MKSR pomogli su da se osigura da povelje i konvencije kojima se zabranjuju dela seksualnog nasilja tokom sukoba, koje su dugo godina postojale samo na papiru, postanu realnost. Međutim, jasno je da sudovi sami ne mogu da iskorene ovaj problem, zbog čega pozdravljam ovu inicijativu Ujedinjenog Kraljevstva da se osnuje tim posvećen suzbijanju i prevenciji seksualnog nasilja u sukobima".

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz kabineta tužioca, nije dao nikavu izjavu.

Pitanja:
   
Nisu postavljena nikakva pitanja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu