Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sekretar

John Hocking

Sekretar MKSJ od 15. maja 2009.
Rođen 6. avgusta 1957. u Australiji

> Izjave i govori (na engleskom i francuskom)

Gospodin John Hocking, iz Australije, pomoćnik je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i obavlja dužnost sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) od 15. maja 2009. Ponovo je imenovan na tu funkciju od strane bivšeg, odnosno sadašnjeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija 15. maja 2013, odnosno 15. maja 2017. godine.

Od 2012. do 2016. istovremeno je obavljao dužnost prvog sekretara Mehanizma za međunarodne krivične sudove i tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija mu je poverio ovu dužnost da praktično započne rad ove institucije.

Gospodin Hocking radi u međunarodnom krivičnom pravosuđu od 1997. godine. Počeo je rad na MKSJ kao pravni savetnik u prvom suđenju s više optuženih, u postupku u predmetu Čelebići. Nakon toga je radio kao viši pravni savetnik Žalbenog veća MKSJ i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu. Na dužnost zamenika sekretara MKSJ imenovan je 2004. godine, i rukovodio je Odsekom za pravosudnu i pravnu podršku do 2009. godine, za vreme najveće pravosudne aktivnosti MKSJ.

Pre dolaska u Ujedinjene nacije g. Hocking je obavljao funkcije savetnika za pravna i politička pitanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, između ostalog i pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu, nacionalnoj multikulturnoj radio-televizijskoj kući vlade Australije u Sidneju, i pri Britanskom filmskom institutu u Londonu.

Na početku karijere radio je s advokatima koji su se bavili pitanjima ljudskih prava u Londonu i kao pravni saradnik sudije Michaela Kirbya, bivšeg predsednika Apelacionog suda i sudije Višeg suda Australije.

Gospodin Hocking je primljen u advokatsku komoru Lincoln’s Inn, u Londonu, a advokat je s pravom zastupanja pred Vrhovnim sudom Viktorije i Vrhovnim sudom Novog Južnog Velsa u Australiji. Ima titulu magistra pravnih nauka Londonske škole ekonomskih i političkih nauka, diplomu prava Univerziteta u Sidneju i diplomu prirodnih nauka Univerziteta Monash u Melburnu.

Gospodin Hocking je autor više publikacija o međunarodnom humanitarnom i krivičnom pravu. Izvorni je govornik engleskog, a tečno govori i francuski jezik.